65-plussers laten steeds meer vermogen na

Nabestaande van overledenen van 65 tot 75 jaar lieten in 2015 het meeste vermogen na, gemiddeld € 33.000.
Bij overledenen van 75 tot 85 jaar was dat € 28.000.
Onder de oudste overledenen (95 jaar of ouder) lag het nagelaten vermogen met € 20.600 euro een stuk lager.

In 2007 lag de piek in het doorsnee vermogen nog bij de 55- tot 65-jarigen.
De vooroorlogse generatie heeft minder vermogen kunnen opbouwen dat verklaart het verschil tussen de oudste overledenen en de jongere.

Het gemiddelde vermogen van overledenen van 35 to 65 jaar is gedaald, dit kan verklaard worden door de gestegen hypotheekschulden en de gedaalde woningwaarde vanaf 2010.

Bron: CBS