Erfpacht afkopen Utrecht

Bedragen afkoopsom Utrechtse erfpacht bekend

Vanaf 1 april 2018 kunnen erfpachters gebruikmaken van de nieuwe afkoopregeling, voluit de Conversieregeling Erfpacht 2017. Geldt de regeling ook voor u? Dan ontvangt u een brief van de Gemeente Utrecht met een persoonlijk aanbod om uw erfpachtcanon af te kopen. Dit aanbod geldt tot en met 31 december 2018. De gemeenteraad stelde deze nieuwe afkoopregeling op 2 november 2017 vast.

Bent u wel erfpachter maar woont u niet zelf in de woning?
Dan komt u alleen voor de regeling in aanmerking als u kunt aantonen dat u de woning niet als belegging hebt. In de brief hierover staat hoe u een beroep kunt doen op de zogeheten hardheidsclausule.

Als de nieuwe regeling ingaat, hebt u 4 mogelijkheden. Bij de eerste 3 mogelijkheden maakt u gebruik van de regeling. Dit betekent altijd dat u een akte van de notaris nodig hebt, dus ook als u kiest voor ‘Later afkopen’.

Meer informatie vind je hier.