Steeds minder huiseigenaren met betalingsachterstand op hypotheek

Het aantal Nederlandse huiseigenaren met een betalingsachterstand op de hypotheek is met ruim 12 procent ten opzichte van oktober 2017 afgenomen. Momenteel hebben bijna 80.000 huishoudens een betalingsachterstand van drie maanden of meer op de hypotheek. In oktober 2017 was dat nog 90.000. Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft dit bekend gemaakt in zijn hypotheekbarometer.

Het dieptepunt was in 2015, op dat moment hadden ruim 113.000 huishoudens een betalingsachterstand.

Erfpacht Utrecht

Geen uitstel beslisdatum van gemeente Utrecht voor erfpachters

Utrechters die erfpachtcanon betalen, krijgen geen extra tijd om te besluiten of ze gebruik willen maken van het afkoopaanbod van de gemeente Utrecht. Dat heeft de rechtbank in een kort geding bepaald. Erfpachters moeten uiterlijk 31 januari laten weten of ze het aanbod van de gemeente accepteren.

Stichting Erfpachters Belang Utrecht (SEBU) startte een rechtszaak tegen de gemeente Utrecht vanwege ‘gebleken oneerlijkheden’ in de erfpachtregeling die de gemeente hen biedt.

NHG-grens voor hypotheken stijgt vanwege hogere huizenprijzen

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-. Daardoor komen er meer hypotheken voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking, heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) laten weten. Reden voor het opschroeven is dat de huizenprijzen in de lift zitten.
De NHG heeft de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-.
Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, € 307.400,-. Het kostengrensbesluit moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.
De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.
Begin dit jaar ging het bedrag dat maximaal geleend kon worden om voor de garantieregeling in aanmerking te komen ook al omhoog.

Huizenprijs blijft stijgen

Volgens economen van ING en Rabobank zwakt de huisprijsstijging volgend jaar waarschijnlijk af. Toch zullen huizen komende jaren over de gehele linie wel duurder blijven worden.

”Bij economische groei en een groeiende bevolking hoort eigenlijk een stijging van de huizenprijzen”, verklaart ING-econoom Marten van Garderen. Maar het inhaaleffect van de crisis op de woningmarkt van een paar jaar terug is nu wel zo’n beetje uitgewerkt, denkt hij. ING voorziet voor dit jaar een plus van 8,5 procent, maar voor 2019 houdt de bank het op 4,4 procent.

Dat de gemiddelde prijs van een koopwoning binnenkort door de drie ton zal gaan daar is Rabo-Econoom Nic Vrieselaar van overtuigd. Daarbij speelt mee dat de aanwas van nieuwbouwwoningen, om voor een ruimer woningaanbod te zorgen, wat achterblijft.

Prijzen hoger dan ooit

De huizenprijzen liggen al sinds mei dit jaar hoger dan ooit in Nederland. In augustus waren huizen gemiddeld ruim 9 procent duurder dan een jaar geleden. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen al met zo’n 33 procent toegenomen.

Het beperkte aantal huizen dat te koop staat en de torenhoge prijzen maken het moeilijk voor met name jongeren om een nieuwe woning te bemachtigen. Veel jongeren haken daardoor af.

Huis en Hypotheek

Koning spreekt onder andere zijn zorgen uit over de oververhitte woningmarkt

Voornamelijk in de grote steden komen starters nauwelijks aan een woning, betaalbare woningen zijn schaars. Er is onder andere grote behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand, om dit aan te pakken moet de regering samenwerken met gemeenten, bouwers en woningcorporaties. Het doel is om de bestaande woningvooraad beter te benutten en om per jaar 75.000 woningen te bouwen.

Hiervoor zijn onder andere de volgende kabinetsmaatregelen gepresenteerd.

Hypotheekrenteaftrek versneld naar 36,93%
De komende jaren wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. In 2019 gaat het maximale belastingpercentage omlaag met 0,5% naar 49%. Dat is was al eerder bekend.
Kabinet-Rutte 3 komt met een aanpassing , in eerste instantie was het plan om in stapjes van 0,5% per jaar de hypotheekrente aftrek te verlagen van 52% naar 36,93%. In het regeerakkoord van het kabinet is nu besloten vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Vanaf 2020 zal de hypotheekrente met 3% per jaar verminderen, hierdoor wordt het tarief van 36,93% hypotheekrenteaftrek al in 2023 bereikt.

Het hypotheekplafond blijft 100%
Voor de aankoop van een woning kun je maximaal de aankoopkosten van een woning lenen bij een bank. De extra kosten (de zogenoemde kosten koper) kun je niet meelenen bij de bank maar moet met eigen geld worden betaald.

Hillen-aftrek naar 96,66%
Vanaf 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-regeling) in 30 jaar uitgefaseerd met 3,33% per jaar.  Een woningeigenaar met een lage hypotheekschuld krijgt een extra aftrek van nog maar 96,66% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente.

Per 2019 vervalt de overgangsregeling schenkvrijstelling tot €100.800
De overgangsregeling voor de schenkvrijstelling tot €100.800 vervalt per 2019. Met deze regeling kunnen ouders tot aan dit bedrag schenken aan hun kinderen, ook wanneer zij in het verleden al een schenkvrijstelling hebben gebruikt. Voorwaarde is dat het kind deze schenking wel gebruikt voor het kopen van een eigen woning of het aflossen van de eigenwoningschuld. Ouders die nog niet eerder een belastingvrij bedrag aan hun kinderen hebben geschonken kunnen na 2019 wel nog gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling van €100.800. De ontvanger hoeft overigens geen familielid te zijn maar moet wel in de leeftijdscategorie tussen 18 en 40 jaar vallen (of een partner hebben in die leeftijdscategorie).

Huis en Hypotheek

Geldverstrekkers minder streng voor ZZP’ers

Je bent zzp’er en je wilt je droomhuis kopen, lange tijd kon je dat wel schudden als je niet langer dan drie jaar actief was als ondernemer. Geldverstrekkers waren en zijn voorzichtig met het uitdelen van hypotheken aan zzp’ers, hun inkomen wisselde door de jaren heen en de onzekere factor over het toekomstige inkomen was een belangrijk punt om terughoudend te zijn. Die tijd is voorbij als zelfstandige zonder personeel kun je tegenwoordig eerder bij een bank aankloppen voor een zak geld.

Volgens De Hypotheekshop komen ook startende ZZP’ers steeds vaker in aanmerking voor een hypotheek. Ze moeten dan wel al minimaal twaalf maanden bezig zijn als zelfstandig ondernemer. Zij kunnen bijvoorbeeld een bureau inschakelen dat een inkomen berekent op basis van de afgelopen drie jaar waarin ze zelfstandig en in loondienst werkten. Niet alleen zijn er steeds meer verstrekkers die de zelfstandigen verwelkomen, zij zijn ook steeds ruimhartiger met de hoogte van de hypotheken.

Woning

20 jaar met NHG meest gekozen rentevaste periode in 2018

De meest gesloten rentevaste periode die de afgelopen 10 jaar afgesloten werd is een hypotheekrente die 10 jaar vast staat. In 2018 werd er vooral gekozen voor een rentevaste periode van 20 jaar mét NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Op de tweede plaats komt de 10 jaar vast (tot 65% van de woningwaarde, zonder NHG), gevolgd door 10 jaar vast met NHG.

Momenteel wordt zelfs bij één op de zeven nieuwe hypotheken gekozen voor de langste renteperiode. Samenwonende starters op de woningmarkt tot 25 jaar oud uit Limburg zetten hun hypotheekrente gemiddeld ruim 25 jaar vast.

Samenwoners en geregistreerde partners zetten de rente langer vast dan getrouwde stellen en alleenstaanden, hier lijkt met name ‘leeftijd’ het verschil te verklaren. Opmerkelijk is dat alleenstaanden, vaak toch starters, de hypotheekrente korter blijken vast te zetten. Net als bij kopers uit de Randstad is de manier waarop de leencapaciteit op inkomen wordt bepaald deels een verklaring voor het verschil in renteduur. Bij een rentevaste periode van 20 of 30 jaar is het leenbedrag in de regel lager dan bij 10 jaar vast. In een krappere woningmarkt is het voor kopers van belang het maximaal haalbare uit het hypotheekaanbod van een geldverstrekker te kunnen halen.

Huis en Hypotheek

Huizenmarkt: fors hogere prijzen verwacht in 2018

Op basis van nieuwe berekeningen van de Rabobank komt er een prijsstijging van 8 procent in 2018 en 7 procent in 2019. Concreet betekent dit dat Nederlanders voor een gemiddeld huis in 2019 naar verwachting zo’n € 300.000 moeten betalen.

Ook verwacht de Rabobank dat het aantal verkopen licht zal toenemen naar zo’n 250.000 verkopen in 2018.

De woningmarkt raakt steeds meer in de knel, stelt de NVM. Het aanbod neemt af, de prijzen lopen verder op en voor consumenten wordt het steeds moeilijker om aan een betaalbare koopwoning te komen. Makelaars roepen op tot meer samenwerking tussen de overheid, aannemers, projectontwikkelaars en makelaars/taxateurs.

Bron: Rabobank

65-plussers laten steeds meer vermogen na

Nabestaande van overledenen van 65 tot 75 jaar lieten in 2015 het meeste vermogen na, gemiddeld € 33.000.
Bij overledenen van 75 tot 85 jaar was dat € 28.000.
Onder de oudste overledenen (95 jaar of ouder) lag het nagelaten vermogen met € 20.600 euro een stuk lager.

In 2007 lag de piek in het doorsnee vermogen nog bij de 55- tot 65-jarigen.
De vooroorlogse generatie heeft minder vermogen kunnen opbouwen dat verklaart het verschil tussen de oudste overledenen en de jongere.

Het gemiddelde vermogen van overledenen van 35 to 65 jaar is gedaald, dit kan verklaard worden door de gestegen hypotheekschulden en de gedaalde woningwaarde vanaf 2010.

Bron: CBS

Huis en Hypotheek

Reservefonds VVE niet in orde, minder financiering.