Wat is een boedelbeschrijving?

Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden (in binnen- en buitenland) die de overledene had op het moment dat hij of zij stierf. De boedelbeschrijving wordt opgesteld door de executeur en moet onder andere bevatten: onroerend bezit (woning, land, bedrijf) bezittingen (inboedel, auto, kunst, sieraden, etc.) geld (bankrekeningen en contanten) aandelen en beleggingen […]

Hoe zorg ik dat niemand anders bij het erfgeld van mijn nabestaanden kan komen?

Dit kun je regelen via een uitsluitingsclausule in je testament. Deze staat ook wel bekend als de anti-schoonzoon of anti-schoondochter clausule. Hiermee zorg je ervoor dat aangetrouwde familie geen claim heeft op het erfgeld van je familie bij een eventuele scheiding in de toekomst.

Ben ik erfgenaam?

Is er iemand in jouw nabije omgeving overleden, een familielid of goede vriend, dan heb je kans dat je erfgenaam bent. Als er een testament door de overledene is opgemaakt, staat daar precies in wie wat erft. Als dit niet het geval is bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn: de partner en familie van […]

Wat is een nalatenschap?

Iedereen die komt te overlijden heeft een nalatenschap. Dit zijn alle (persoonlijke) bezittingen en schulden die je achterlaat. Dit wordt verdeeld over je erfgenamen. Wie je erfgenamen zijn wordt volgens de wet bepaald, of door jezelf via een testament.

Kan ik mijn kinderen zoveel schenken als ik wil?

Ja, er is geen maximum gesteld aan het schenkbedrag. Wel is er een maximum aan het belastingvrije schenkbedrag. Jaarlijks is dit bedrag € 2.122 voor niet-ouders en kinderen, en € 5.304 voor ouders en kinderen. Alles wat boven dit bedrag uitkomt moet belasting over betaald worden.

Waarom is het voordelig om te schenken?

Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen, krijgen de partner en kinderen officieel gelijke delen van het nalatenschap: de wettelijke verdeling. Maar sinds 2003 regelt de wet dat de erfdelen van de kinderen naar de langstlevende partner gaan, en die erfdelen worden omgezet in een vordering. Dus op het moment dat beide ouders zijn […]

Moet ik de erfenis aanvaarden?

Na het overlijden is er een termijn van drie maanden waarin erfgenamen kunnen uitzoeken wat het nalatenschap met zich meebrengt, waarin eventuele schuldeisers geen schulden op de nalatenschap kunnen verhalen. deze periode kan onder omstandigheden verlengt worden door de kantornrechter. Dit geeft de erfgenamen de tijd om te kiezen hoe ze een erfenis willen aanvaarden: […]

Hoe onterf ik iemand?

Je bepaalt zelf wie je erfgenamen zijn, maar als u een partner en/ of (klein)kinderen heeft hebben zij volgens de wet recht op een deel van de erfenis. Je kan je partner in je testament laten onterven. Wel houdt hij of zij het recht op een passende verzorging (bijvoorbeeld het gebruik van woning en inboedel, […]

Wat is/ doet een executeur?

Een executeur is iemand die de nalatenschap voor je regelt als je bent overleden. Dit kan een kind, familielid of notaris zijn. Degene die je als executeur aanstelt hoeft deze taak niet te aanvaarden, als hij of zij dat niet wil. De executeur gaat echter niet over de verdeling van de nalatenschap, deze taak is […]