Welke organen/ onderdelen kent een vereniging?

Zoals ook bij een stichting het geval is heeft een vereniging ten eerste een bestuur, het hoogste orgaan die een leidende functie heeft. Anders dan bij een stichting wordt het bestuur gekozen door de leden bij een algemene ledenvergadering (zoals het in de statuten staat). Alle leden bij elkaar, oftewel de algemene ledenvergadering is het […]

Wat zijn statuten en het huishoudelijk reglement van een vereniging?

De statuten zijn de belangrijkste stukken voor een vereniging of stichting. Je kan het vergelijken met de grondwet van de betreffende instelling. Vaak maakt het bestuur ook een huishoudelijk reglement. Dit zijn bijvoorbeeld de regels over het aanvragen van lidmaatschappen, de contributie en de besluitvorming van het bestuur. De verplichte punten in de statuten zijn: […]

Moet mijn stichting belasting betalen?

Dat verschilt per stichting. Het kan zijn dat door bepaalde handelingen of activiteiten de stichting belasting moet betalen. Verdiep je daarom goed in de werkzaamheden van jouw stichting. Het kan gaan om btw (omzetbelasting), loonheffingen, vennootschapsbelasting of schenk- en erfbelasting. De kamer van koophandel organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers over dit soort onderwerpen.

Welke bezittingen kan een stichting hebben?

In principe mag een stichting alle vormen van bezit of vermogen hebben om diens doel na te streven. Denk bijvoorbeeld aan een pand, grond, meubels, banksaldo, etc. Hier zijn geen speciale regels voor. Een stichting mag op allerlei legale manieren geld en bezittingen werven (subsidies, donaties, legaten, schenkingen). Bij sommige inkomsten (schenkingen en erfenissen) moet […]

Hoeveel organen/ onderdelen heeft een stichting?

Meestal heeft een stichting maar een orgaan: het bestuur. Die heeft de leiding, is de vertegenwoordiger en benoemt met eigen middelen de voorzitter, penningmeester en secretaris. Zonder toezichthoudend orgaan is het bestuur van een stichting geen verantwoording schuldig aan anderen. In enkele gevallen kan de rechtbank of het openbaar ministerie deze controlerende functie uitoefenen. De […]