Wat kan ik verwachten als de huurwoning wordt verkocht?

Over het algemeen geldt dat een koop geen huur breekt. De verkoop van een woning is geen reden om de huurovereenkomst te verbreken, tenzij het gaat om een tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandswet. De verhuurder moet dan een vergunning hebben om via de leegstandswet te verhuren tot een koop is geregeld, dit moet […]

Wat gebeurt er met een woning als de huurder overlijdt?

Als de overleden huurder een echtgenoot of geregistreerde partner had die op hetzelfde adres staat ingeschreven wordt de huur automatisch overgedragen aan de partner. Er verandert niets in het wooncontract. Dit is ook zo als er een medehuurder in het contract was opgenomen. Als medehuurder moet je dan wel controleren of je een huisvestingsvergunning moet […]

Wat is het puntenstelsel?

Het puntenstelsel voor huurwoningen geeft de (potentiële) huurder een idee van de rechtmatige huurprijzen. Dit stelsel wordt meestal gebruik om de huurprijs van studentenkamers te kunnen inschatten en beoordelen. Het stelsel is makkelijk online te vinden onder punt van de huur.

Heeft de woning die ik wil (ver)huren een huisvestingsvergunning?

Controleer altijd voordat je een woning huurt of er een huisvestingsvergunning moet komen. Deze kun je controleren en aanvragen bij de betreffende gemeente. Zelf moet je ook aan bepaalde regels voldoen. Bijvoorbeeld je moet 18 jaar of ouder zijn, en legaal in Nederland wonen. Als er een vergunning is vereist, is het niet genoeg om […]

Wanneer is een huurovereenkomst wel of niet geliberaliseerd?

De liberalisatiegrens is de grens voor de hoogte van de huurprijs, die ook bepaald of de woning een sociale huurwoning is of niet. Als de huurcommissie beslist dat de huur aan de beginperiode van de bewoning lager is dan of hetzelfde als deze grens, is de huurovereenkomst niet geliberaliseerd, en is de woning dus een […]

Wat houden de bemiddelingskosten en het sleutelgeld in?

Bemiddelingskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een nieuwe huurder te vinden. Dit hoort bij de normale werkzaamheden van de verhuurder, dus mag niet in rekening gebracht worden. Ook als de huurder gevonden wordt via een bemiddelingsbureau, komen de bemiddelingskosten bij de verhuurder te liggen. Het is wettelijk niet toegestaan om de huurder enige […]

Wat is een pensionovereenkomst?

Als er een huurwoning wordt aangeboden met pension-diensten heb je te maken met een pensionovereenkomst. een pensioncontract is alleen rechtsgeldig als deze diensten ook echt worden aangeboden. Denk hierbij aan onder andere ontbijtservice en wasservice. Ook moet de verhuurder een pensionvergunning van de gemeente hebben. In veel gevallen is een pensionovereenkomst een poging om huurbescherming […]

Wat is een opnamestaat?

Dit is een rapport waarin de staat van de woning wordt vastgelegd voordat die verhuurd wordt. Aan het einde van de huurperiode wordt de staat van de woning vergeleken met het opnamerapport en worden de beschadigingen bij de huurder in rekening gebracht. Tegenwoordig worden er nauwelijks meer opname rapporten gemaakt omdat de bewijslast is omgedraaid, […]

Wat zijn de overnamekosten?

Dit zijn de kosten voor de overname van goederen/ huisraad bij het huren of kopen van een woning. Deze kosten zijn altijd vrijwillig voor de huurder. Je kan ook weigeren en een lege woning opvragen. Dit geldt alleen voor ‘roerende zaken’. De onroerende zaken (die vastzitten aan de woning) moet je overnemen als je een […]

Hoeveel bedragen de contract- en administratiekosten?

De contract- en administratiekosten worden door de verhuurder in rekening gebracht voor de werkzaamheden die ze moeten verrichten bij het opstellen van het huurcontract. Vroeger kwam dit neem op niet meer dan 60 euro, tegenwoordig kan je echter geen te hoge kosten meer aanvechten bij de huurcommissie. Het kan nog wel bij de Kantonrechter, maar […]