Wat gebeurt er als de huurperiode verstrijkt?

Als de in het contract aangegeven huurperiode verstrijkt, loopt de huur gewoon door, tenzij de huurder of de verhuurder met instemming van de huurder de huurovereenkomst beëindigd.

Welke extra kosten komen bij huren kijken?

Onder andere deze kosten kun je mee te maken krijgen als huurder: Waarborgsom Contract- en administratiekosten Bemiddelingskosten Sleutelgeld Overnamekosten

Wat moet ik weten over verborgen gebreken?

Verborgen gebreken kunnen ervoor zorgen dat de koper het huis niet goed kan bewonen. Als de verkoper deze gebreken niet aan de koper heeft doorgegeven voor de koop rond is, dan kan de koper deze gebreken op de verkoper komen verhalen. De verkoper heeft namelijk de plicht om gebreken aan te geven. Als het gaat […]

Mag de verkoper ontbindende voorwaarden stellen?

Jazeker. Ook hoef je niet alle ontbindende voorwaarden van de koper te accepteren. Vraag bij het eerste bod al naar de ontbindende voorwaarden van de koper.

Ik kan als verkoper de afspraken niet nakomen, wat nu?

Hier geldt hetzelfde als voor de koper. De koop is geldig, dus wordt je gedwongen de woning af te staan.

Ik kan als koper de afspraken niet nakomen, wat nu?

Het is verplicht om deze afspraken na te komen, ook als je niet bij de overdracht bent of de koopsom betaalt. Als dit gebeurd staat meestal in het koopcontract dat je de verkoper een boete moet betalen (zo’n 10 procent van de koopsom). Daarom moet je ook als koper vaak een bankgarantie of waarborgsom afgeven […]

Wat zijn de kosten koper?

Dit zijn grofweg de kosten die je als koper moet betalen om het huis van jou te maken. Dit zijn de kosten voor de makelaar, de notaris, het Kadaster, en de overdrachtsbelasting. De betaling aan het Kadaster gaat via de notaris, omdat hij of zij de registratie in kadaster regelt. Ook de overdrachtsbelasting en btw […]

Wat moet ik regelen bij de oplevering van een woning?

De regels voor het opleveren van woningen en kamers zijn gelijk. Het uitgangspunt voor oplevering is dat de huurder de woning moet achterlaten zoals deze was bij het begin van de huurperiode. Alleen veranderingen waar de verhuurder schriftelijke toestemming voor heeft gegeven mogen blijven zitten. Alleen veranderingen door normaal gebruik van de woning of slijtage/ […]

Kan ik mijn erfpacht overdragen?

Als je af wil van de erfpacht, kan je deze overdragen op iemand anders door de woning te verkopen. De koper wordt dan de nieuwe erfpachter. Maar het kan ook zijn dat er speciale voorwaarden in de erfpachtvoorwaarden staan: Dat je alleen de erfpacht mag overdragen met toestemming van de verpachter. Dat je bij verkoop […]

Wanneer eindigt de erfpacht?

Erfpacht kan voor bepaalde of onbepaalde tijd gelden. Als het voor bepaalde tijd geldt, dan eindigt het op de datum die in de akte staat, tenzij er in de voorwaarden het recht op verlenging is opgenomen en daar ook gebruik van wordt gemaakt. Erfpacht kan ook op andere manieren eindigen. Bijvoorbeeld als de erfpachter de […]