Wat is erfpacht met afhankelijk opstalrecht?

Opstalrecht geeft jou als pachter het recht op de woning die op de pachtgrond staat. Op deze manier is de grond van de verpachter, maar de woning die erop staat van jou, de pachter. soms is het opstalrecht aan het erfpachtrecht gekoppeld. Bij het einde van de erfpacht wordt het opstalrecht ook beëindigd, waardoor de […]

De notaris is failliet gegaan, welke gevolgen heeft dat voor mij?

Als jouw notaris midden in het koopproces failliet is gegaan, en je hem of haar dus al (voor een deel) betaald hebt, ben je dat geld niet echt kwijt. Een notaris is verplicht om een derdengeldenrekening te houden, waar geld van cliënten (alvast) naartoe kan. Deze rekening staat los van het eigen vermogen en staat […]

Waarom moet de overdracht bij de notaris gebeuren?

Het is in Nederland verplicht om een notaris in te schakelen als je een woning wil (ver)kopen. Door gebruik te maken van een notaris heb je als koper en verkoper zekerheid. Het is veel moeilijker om fraude te plegen als een notaris alle juridische zaken rondom een woning heeft uitgeplozen. Daarnaast is een notaris onpartijdig […]

Wat is/ doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert het onroerend goed bezit in Nederland. Er staat precies wie de eigenaar is van welk vastgoed, en waar de grenzen liggen van bijvoorbeeld jouw grond ten opzichte van die van de buren. Bij onduidelijkheid of een dispuut met je omgeving biedt Kadaster duidelijkheid over rechten en eigendom. Voor meer informatie kijk op […]

Welke kosten moet ik als koper betalen?

De koper betaalt in principe alleen de kosten voor de aankoop, dus de koopsom van de woning. Alle andere kosten die bij de verkoop komen kijken, worden bij de verkoper in rekening gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor het doorhalen van de hypotheek, het oplossen van problemen en het aflossen van krediet. De […]

Wat moet ik doen als de koop niet doorgaat?

De koper kan de koop niet door laten gaan als hij of zij gebruik maakt van de bedenktijd of de ontbindende voorwaarden. In die gevallen kan je als verkoper hier niks aan doen. Maar als de koper hier niet van gebruik maakt maar in gebreke blijft, is hij of zij toch verplicht om het huis […]

Hoe moet ik een geërfd huis verkopen?

Als eerste moet je controleren of je de erfgenaam of legataris van de woning bent. Dit kan de notaris makkelijk voor je doen in het Centraal Testamenten Register. Er kunnen risico’s verbonden zitten aan het erven van een huis, bijvoorbeeld als het moeilijk te verkopen is of de hypotheek hoger is dan de waarde van […]

Wat is het hypotheekrecht?

Het hypotheekrecht is het recht van de bank of schuldeiser om het onderpand te verkopen als de schuldenaar de lening niet kan (af)betalen. De woning die is aangekocht met de hypotheek is in dit geval het onderpand. Als jij de hypotheek niet meer kan betalen dan kan de bank overgaan op het verkopen van jouw […]

Waar moet ik aan denken bij een hypotheek afsluiten?

Voordat je een hypotheek afsluit is het verstandig om voor jezelf te bepalen waar een hypotheek aan moet voldoen. Je sluit de hypotheek namelijk voor ongeveer 30 jaar af, je zit er een groot deel van je leven aan vast. Wat de bank voor jou uitrekent hoeft niet altijd het gunstigst te zijn voor jou. […]

Hoe kan ik een huis kopen met hulp van mijn ouders?

Ouders kunnen geld lenen of schenken aan het kind dat een huis wil kopen. Vaak is voor beide partijen de optie lenen in combinatie met schenken het beste, omdat dat het meeste bespaard wordt voor beide partijen. Dit moet dan wel slim uitgedacht worden, de hulp van een adviseur is aan te raden. Voorbeeld: Als […]