Hoe lang kan ik een woning (ver)huren?

Dit verschilt per woning. De verhuurder bepaalt hoe lang hij of zij de woning wil verhuren. Er zijn verschillende financiële gevolgen gebonden aan verschillende huurperiodes. Ook bestaat er verschil tussen tijdelijke verhuur van een woning die ook te koop staat, en tijdelijke verhuur van een woning die niet te koop staat. Voor meer inzicht in […]

Wie maakt de huurovereenkomst?

Vaak wordt een huurcontract opgesteld door de verhuurder, of in overleg met de huurder. Er kunnen onderling afspraken gemaakt worden die in de overeenkomst worden opgenomen. Omdat het opstellen van een huurovereenkomst erg complex kan uitpakken is het aan te raden om jouw huurcontract door een notaris te laten opstellen.

Hoe zit het met bedenktijd?

Volgens de wet krijg je als koper drie dagen bedenktijd nadat je het koopcontract hebt getekend. Deze tijd gaat in op het moment dat je een afschrift krijgt van het getekende contract. Van deze drie dagen moeten er minimaal twee werkdagen zijn. je krijgt bijvoorbeeld het afschrift op donderdagavond, dan heb je bedenktijd van vrijdag […]

Hoe zit het met de bewonersregels als ik een appartement wil kopen?

Appartementsrecht: Er is sprake van appartementsrecht als er meerdere woningen op een stuk grond staan (op/ aan elkaar). Dit is een splitsing in appartementsrechten, waarbij de notaris de splitsingsakte opmaakt, met een tekening. Op deze plattegrond worden de grenzen tussen woningen duidelijk weergegeven. Als bewoners ben je samen eigenaar van het gebouw, en mag je […]

Wat is een voorlopig koopcontract?

Een voorlopig koopcontract verschilt niet veel met een gewoon koopcontract. Alle afspraken die je met de verkoper maakt zijn bindend als jullie allebei tekenen. Het contract is alleen ‘voorlopig’ omdat je dan nog niet officieel eigenaar van de woning bent.

Waar moet ik op letten bij een nieuwbouwwoning?

Een nieuwbouwwoning is hier een woning die net gebouwd is en nog geen bewoners heeft gehad. Deze woning koop je ‘vrij op naam’, en je betaalt alleen de eigenaar van de grond en de aannemersprijs, de aanneemsom. Je betaalt btw in plaats van overdrachtsbelasting. Naast het koopcontract krijg je te maken met de aanneemovereenkomst, vaak […]

Wat is een canon?

De canon is het geldbedrag dat je als erfpachter betaald aan de verpachter. Het is de vergoeding voor het gebruik van de grond en/ of de woning.

Wat staat er in de erfpachtvoorwaarden?

Als het om erfpacht gaat gelden er een aantal regels. Deze erfpachtvoorwaarden zijn opgesteld door de verpachter in de ‘akte van uitgifte in erfpacht’. Soms zijn er ook algemene erfpachtvoorwaarden, bijvoorbeeld als de gemeente erfverpachter is, die staan dan in een aparte notariële akte. Een voorbeeld van wat er in de voorwaarden kan staan is: […]

Wat is de waarborgsom?

De waarborgsom is een bepaald bedrag dat de verhuurder meestal vraagt om eventuele extra kosten te dekken na afloop van de huurperiode. Dit kan schade aan de woning zijn, huurachterstand, of andere gebreken. Als deze kosten er niet zijn, dan krijgt de huurder dit bedrag terug na de huurperiode. De waarborgsom bedraagt meestal de huur […]

Hoeveel bedenktijd is er na tekenen van het koopcontract?

Er is wettelijk vastgelegd dat de koper drie dagen (waarvan twee werkdagen) bedenktijd heeft, vanaf het moment dat hij of zij het afschrift van het getekende koopcontract in handen krijgt. Als dit op een vrijdag gebeurd, loopt de bedenktijd dus tot dinsdagavond 24.00 uur. De koper en verkoper kunnen ook een langere bedenktijd afspreken, deze […]