Euro

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet worden verbeterd

Woningtaxateurs laten zich zozeer leiden door de koopprijs dat een taxatie, die onafhankelijk zou moeten zijn, in feite niet meer onafhankelijk is. Op het moment dat iemand een woning koopt moet een taxateur de waarde van een woning schatten, maar meestal is de uitkomst op de duizend euro nauwkeurig gelijk aan de overeengekomen verkoopprijs. ‘Het exacte bedrag dat precies overeenkomt met de verkoopprijs benadrukt dat de taxateur zich heel sterk laat leiden door de verkoopprijs. Die wist hoeveel er uit moest komen en dus is de taxatie niet onafhankelijk te noemen. Eigenlijk moet je van de taxateur niet meer verwachten dan een oordeel dat de overeengekomen verkoopprijs wel of niet reëel is.’

De kopers hebben te maken met de financieringsnorm, dat niet meer dan 100 procent van de waarde van een woning geleend mag worden. ‘Dus moet er bewijs zijn dat de lening terecht is en moet er in het taxatierapport minimaal dat bedrag staan. Als de taxateur een bedrag van 10.000 euro onder de verkoopprijs zou opschrijven, gaat de bank moeilijk doen’

Uit onderzoek van DNB blijkt dat er sprake is van ‘systematische overwaardering bij woningtaxaties’. Statistisch gezien zou men verwachten dat de taxaties rondom de overeengekomen verkoopprijs zitten, soms een beetje erboven en soms een beetje eronder, maar DNB concludeerde dat de taxaties er nooit onder zitten. Altijd gelijk of een beetje erboven.