Bouwen

Eerste Kamer weigert te stemmen over wetsvoorstel kwaliteitsborging

De Eerste Kamer ging op 10 juli niet in op het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om snel te stemmen over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De senaat wil eerst het ingelaste debat in de Tweede Kamer afwachten. Wanneer dit debat zal plaatsvinden is nog onbekend. Verwachting is dat dit nog wel enige tijd zal duren.
Minister Kajsa Ollongren deed haar verzoek aan de Eerste Kamer in een brief van 29 juni. In deze brief gaat zij in op vragen van de Eerste Kamer, die tijdens het debat op 4 juli 2017 werden gesteld. Deze vragen kwamen voort uit de vele reacties uit de samenleving en belanghebbenden. Hieruit blijkt dat er nog veel zorgen zijn over de nieuwe regeling. De Eerste Kamer heeft daarom op 11 juli 2017 al besloten de stemmingen aan te houden en de minister verzocht het wetsvoorstel te wijzigen.

Wetsvoorstel zoals het nu voorligt
De wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer wordt in het wetsvoorstel aangescherpt. Door dit wetsvoorstel krijgt iedere consument als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie en een betere bescherming als na oplevering gebreken worden ontdekt. Ook verandert de rol van bouw- en woningtoezicht van gemeenten. En wordt een private kwaliteitsborger geïntroduceerd.

Huiswerk moet over
De toezeggingen van de minister zijn voor de senatoren dus niet voldoende. Naar verwachting zal het CDA aandringen op een wetswijziging of een novelle die het wetsvoorstel positiever maakt voor de bouwers. Politieke partijen zullen aandringen op extra experimenten waaruit moet blijken dat deze wet de bouwkwaliteit significant verbetert en niet duurder maakt.