Erfpacht woning omzetten naar eigendom

Bij erfpacht heb je als woningeigenaar het gebruiksrecht van de grond. De gemeente is de eigenaar van de grond. Het eigendom dat bij de gemeente is achtergebleven nadat het perceel in erfpacht is uitgegeven, heet ‘bloot-eigendom’. Door de bloot-eigendom van het perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en word je volledig eigenaar van de grond.

In de gemeente Utrecht zijn redelijk veel wijken met woningen op erfpacht. Het omzetten van erfpacht naar bloot-eigendom is eenvoudig te regelen. Dit doe je in overleg met de gemeente. Het vastleggen gaat via een notariële akte, SmartLegal begeleidt dit proces graag.

Wil je een aanvraag bij de gemeente Utrecht doen voor omzetting? Dan moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • De erfpachtcanon moet eeuwigdurend zijn afgekocht.
  • In de erfpachtvoorwaarden is het vastgelegde gebruik wonen.
  • Sociale woningbouw of (beleggers)huurwoningen zijn uitgesloten van omzetting.
  • De grond van de woning ligt in een gebied waarin wonen de hoofdfunctie is.
  • De woning maakt geen deel uit van een winkelcentrum.

Eén persoon kan de aanvraag indienen, ook wanneer het erfpachtrecht op naam staat van meerdere personen. Wel moeten alle personen die in de tenaamstelling van het erfpachtrecht staan, de overeenkomst en de Akte van Levering bij de notaris ondertekenen.

Na de aanvraag

Binnen 6 weken na de aanvraag ontvang je van de gemeente een aanbiedingsbrief en de koopovereenkomst. Stuur de ondertekende koopovereenkomst retour naar de gemeente. Vraag SmartLegal om een akte van levering van de bloot-eigendom op te stellen, SmartLegal informeert bij de hypotheekverstrekker over de wijziging van het onderpand van erfpachtrecht naar vol eigendom. Indien nodig regelen wij ook de toestemming en leggen dit vast in de leveringsakte. Zodra de gemeente akkoord heeft gegeven maken wij een afspraak voor het ondertekenen van de akte van levering. Na de ondertekening is de erfpacht beëindigd en ben je eigenaar van de grond.

Kosten

Je betaalt niet voor de grond omdat de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht (zie voorwaarden). Wel betaal je gemeentelijke behandelingskosten en de overige kosten voor omzetting (‘kosten koper’). De kosten koper hebben betrekking op de kosten voor:

  • de notaris voor het passeren van de akte van levering van de bloot-eigendom
  • de bijbehorende kadastrale kosten (inschrijven van de akten in het kadaster)
  • eventueel de kosten voor een (aanvullende) hypotheekakte.

Een indicatie van kosten voor omzetting van een grondgebonden woning zijn:

  • gemeentelijke behandelingskosten € 450,00. Deze kosten betaalt u meteen bij het indienen van de aanvraag. Wordt uw aanvraag afgewezen of gaat de overdracht van de bloot-eigendom om een andere reden niet door? Dan krijg je deze kosten van de gemeente Utrecht niet terug, kijk dus vooraf goed of je aan alle voorwaarden voldoet!
  • indicatie notariële kosten koper bij de (alleen omzetting naar bloot-eigendom) ca. € 650,00.

Aan deze indicatieve kosten mogen geen rechten worden ontleend. Zo kunnen notariële kosten en kadastrale kosten lager uitvallen wanneer de omzetting naar vol eigendom op het zelfde moment plaatsvindt met de overdracht van de woning en de noodzakelijke notariële aktes tegelijk gepasseerd kunnen worden.