De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd als dit is toegestaan volgens de statuten. Soms kan dit niet, dan kan alleen de rechter de statuten wijzigen. Dit doet hij alleen als er anders nadelige gevolgen ontstaan voor de stichting, die ongewenst zouden zijn geweest bij de oprichting. Statutenwijzigingen moeten steeds weer in notariële akten worden vastgelegd en doorgegeven aan de KvK.