De voornaamste bron van inkomsten is meestal de ledencontributie. Elk lid van de vereniging betaalt een bepaald bedrag per jaar (of soms per maand) om lid te mogen zijn van de vereniging. Andere mogelijke bronnen van inkomsten zijn o.a.: subsidies, donaties, legaten of schenkingen.

Bij het erven van geldbedragen of als de vereniging iets geschonken heeft gekregen is het verstandig om hierover een notaris te spreken, in verband met de erf- en schenkbelasting. Als een vereniging niet via een notariële akte is opgericht en niet staat ingeschreven, kan de vereniging geen erfgenaam zijn.

Als de vereniging in aanmerking wil komen voor subsidies, moet zij aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn in elke gemeente anders.