Over het algemeen kan een vereniging worden opgeheven door drie dingen:

  • De algemene vergadering besluit het
  • Er zijn geen leden meer om de vereniging te onderhouden/ in stand te houden
  • De vereniging wordt failliet verklaard

Als op een van deze manieren de vereniging ontbonden wordt, wordt er in een laatste algemene vergadering een lid aangewezen die de boeken en bescheiden van de vereniging nog 7 jaar moet bewaren. Deze bewaarder moet zo geregistreerd worden bij de Kamer van Koophandel. Als er nog geld in de kas van de vereniging zit bij ontbieden, dan moet dit verdeeld worden over de leden, tenzij de statuten anders aangeven.