Volgens de wet moet ieder bestuurslid zijn of haar functie behoorlijk uitvoeren. Het bestuur of de bestuurder moet verantwoording afleggen aan de rechtbank/ staat/ het volk als door onbehoorlijk bestuur schade aan de stichting is toegebracht. Bij faillissement kan de curator het (ex)bestuur, als hij of zij daar reden toe ziet, aansprakelijk stellen. Zonder registratie bij de kamer van koophandel kan het bestuur ook privé aansprakelijk worden gesteld, en kan het zijn dat de schade uit privévermogen betaald moet worden.

Een voorwaarde voor aansprakelijkheidsstelling is dat het bestuur of de bestuurder bewust een wandaad beging, dus in wetenschap dat het schadelijk zou zijn voor de stichting of diens voortbestaan. Als er gehandeld is op basis van collectief bestuursbesluit dan kunnen alle (andere) bestuursleden aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van een lid.