Dit is een initiatief van de door de overheid in 1995 opgerichte stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting bevordert de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning en staat borg voor de terugbetaling van je hypotheek aan de bank. Dus als je om de een of andere reden de hypotheek niet meer kan betalen, doet het Waarborgfonds dat voor je. Ook krijg je een lagere hypotheekrente dan zonder deze garantie. Voor deze garantie betaal je (in 2016!) een eenmalige én fiscaal aftrekbare borgtochtprovisie van 1%. Bij een hypotheek van €200.000 is dat dus €2000.

Als je geen inkomsten meer hebt of andere vormen van betalingsproblemen, kan de NHG ervoor zorgen dat je tijdelijk maar een deel van de maandelijkse hypotheeklasten hoeft te betalen. Het deel van de hypotheeklasten dat je niet meer kunt betalen, mag je bij de schuld laten bijschrijven tot maximaal 9% van je NHG-hypotheek. Met deze geldverstrekker moet je wel een terugbetalingsregeling afspreken. Als de betalingsproblemen aanhouden of onoverkomelijk zijn moet je alsnog je huis verkopen, maar de restschuld betaalt het Waarborgfonds aan de geldschieter of bank.

Dit zijn de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de restschuld:

  1. Je hebt een hypotheek afgesloten met NHG.
  2. Je hebt de betalingsachterstanden beperkt en de rekeningen (hypotheek) op tijd betaald.
  3. Er is sprake van een van de volgende oorzaken: – verbroken relatie of echtscheiding; – werkloosheid of arbeidsongeschiktheid; – overlijden van partner.
  4. Je hebt door de adviseur van je bank/tussenpersoon een toets op inkomen en vermogen laten uitvoeren.
  5. Je hebt toestemming van het Waarborgfonds en je bank om je woning met verlies te verkopen.
  6. Je hebt je woning verkocht met behulp van een makelaar.
  7. Je hebt de woning netjes bewoond en goed onderhouden.