Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een testament is een notariële akte (rechtsgeldig document) waarin staat wie je erfgenamen zijn, en welke erfgenaam welk deel van je nalatenschap erft na je overlijden. Je kan met een testament de verdeling van je nalatenschap regelen, bepalen wat er met je vermogen of bezittingen gebeurt, en zorgen dat deze zaken goed afgewikkeld worden.
Een nalatenschap betreft alle (persoonlijke) bezittingen en schulden die je achterlaat als je overlijdt. Dit wordt verdeeld over je erfgenamen. Wie je erfgenamen zijn wordt volgens de wet bepaald, of door jezelf via een testament.

Een levenstestament gaat niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren als je komt te overlijden, maar legt je wensen vast voor je eigendommen en vermogen als je die door ziekte of ongeval niet zelf meer kan beheren. Je kan in een levenstestament zetten wat er dan moet gebeuren, en je kan een volmacht geven aan een persoon die je vertrouwt om jouw zaken te beheren als je dat zelf niet meer kan. Situaties waarbij het levenstestament van kracht gaat zijn: als je bijvoorbeeld in een coma raakt, wanneer je dementeert of als je slecht ter been raakt en daardoor bijvoorbeeld geen boodschappen meer kan doen.