Na het overlijden is er een termijn van drie maanden waarin erfgenamen kunnen uitzoeken wat het nalatenschap met zich meebrengt, waarin eventuele schuldeisers geen schulden op de nalatenschap kunnen verhalen. deze periode kan onder omstandigheden verlengt worden door de kantornrechter. Dit geeft de erfgenamen de tijd om te kiezen hoe ze een erfenis willen aanvaarden:

  • Zuivere aanvaarding
  • Beneficiaire aanvaarding
  • Verwerpen

Zuivere aanvaarding
Als je een nalatenschap zuiver aanvaard, betekent dat dat je de erfenis zonder voorbehoud aanneemt. Dat zijn de bezittingen, het vermogen, en de schulden die uitmaken van de erfenis. Je kan de erfenis officieel zuiver aanvaarden door een verklaring bij de notaris te ondertekenen (dit brengt kosten met zich mee), of onofficieel door je als erfgenaam te gedragen. Je gedraagt je als erfgenaam als je bijvoorbeeld bezittingen uit het nalatenschap meeneemt, de bankrekening(en) beheert of de huur van de woning van de overledene opzegt. Als je officieel of onofficieel de erfenis zuiver aanvaard, kan je hier niet meer op terugkomen later. Zorg dus dat je eerst goed uitzoekt wat het nalatenschap inhoudt voordat je kiest voor een (zuivere) aanvaarding.

Beneficiaire aanvaarding
Een beneficiaire aanvaarding is een aanvaarding van de erfenis, zonder de schulden. Op het moment dat een erfenis beneficiair wordt aanvaard, worden eerst de openstaande schulden van de overledene afgelost met het nalatenschap. Alles wat daarvan overblijft wordt dan verdeeld over de erfgenamen. Vereffening van het nalatenschap is voor de erfgenamen verplicht! Als de schulden groter zijn dan de bezittingen opleveren, hoeven de erfgenamen niet bij te betalen uit eigen zak. Voor een beneficiaire aanvaarding is een verklaring bij de rechtbank nodig. (Dit kan ook met een volmacht via de notaris.)

Verwerpen
Als je de erfenis verwerpt zie je af van je recht op enig deel van het nalatenschap van de overledene, door ook persoonlijke spullen als foto’s en brieven. Ook ben je dan niet meer betrokken bij de afwikkeling van de erfenis. Een goede reden om te verwerpen is bijvoorbeeld als er meer schulden dan bezittingen in het nalatenschap zitten. Je kan alleen officieel verwerpen met een verklaring die geregistreerd wordt bij de rechtbank, dit kan je regelen met de notaris.