Zorg dat je zwart op wit hebt wat jullie financiële regelingen zijn. Stel een samenlevingscontract of partnerschaps-/ huwelijkse voorwaarden op bij de notaris. Hierin staat onder andere wie welke financiële lasten op zich neemt, wat de bestemming is van de eventuele gezamenlijke rekening, en wat er met de bezittingen gebeurd als jullie uit elkaar gaan. Belangrijk voor het kopen van een woning is vastleggen wie wat heeft betaald voor de woning, wie (welk deel van) de hypotheek betaalt en wat ermee gebeurd als je overlijdt.