In veel gevallen moeten verenigingen wel enige vorm van belasting betalen. Het ligt aan de soort vereniging welke belastingen erop geheven worden. Verdiep je hier altijd in als je een vereniging wil opstarten. Je kan te maken krijgen met omzetbelasting (btw), vennootschapsbelasting, loonheffingen en erf- en schenkbelasting. Op de website van de belastingdienst of de Kamer van Koophandel kun je hierover meer informatie vinden die op jouw vereniging van toepassing is.