Als de vereniging een volledige rechtsbevoegdheid heeft moet deze worden ingeschreven bij de KvK, meestal doet de notaris dit na het opstellen van de notariële akte. In het register moeten de persoonlijke gegevens komen van de bestuurders en andere personen die volgens de statuten de vereniging vertegenwoordigen. Ook moet er een notarieel afschrift van de statuten worden bijgeleverd. De informatie in het register moet altijd actueel zijn. Bestuurswijzigingen of wijzigingen in statuten (als dit mogelijk is) moeten altijd meteen worden doorgegeven aan de KvK. Door inschrijving in het handelsregister wordt ervoor gezorgd dat de bestuurders van de vereniging geen hoofdelijke aansprakelijk hebben voor eventuele schulden.

Ook verenigingen met een beperkte rechtsbevoegdheid kunnen zich laten registreren in het register om de hoofdelijke aansprakelijkheid te laten beperken. Als een schuldeiser de bestuurders toch hoofdelijk aansprakelijk wil stellen moet hij of zij bewijzen dat de afspraken niet door de vereniging nagekomen kunnen worden.