NHG-grens voor hypotheken stijgt vanwege hogere huizenprijzen

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-. Daardoor komen er meer hypotheken voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking, heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) laten weten. Reden voor het opschroeven is dat de huizenprijzen in de lift zitten.
De NHG heeft de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-.
Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, € 307.400,-. Het kostengrensbesluit moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.
De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.
Begin dit jaar ging het bedrag dat maximaal geleend kon worden om voor de garantieregeling in aanmerking te komen ook al omhoog.