Faillissement

Real-time-inschrijving faillissement

De Wet modernisering faillissement procedure treedt binnenkort in werking. Het wetsvoorstel is op 26 juni aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee komt de real-time-inschrijving van faillissementen iets dichterbij.

Door de nieuwe wet moeten op de dag van de uitspraak in ieder geval de naam en de woonplaats of het kantoor van de gefailleerde in het centraal insolventieregister (CIR) worden ingeschreven. Dit was daarvoor nog niet het geval. Daarnaast wordt het faillissement enkele dagen later gepubliceerd in de Staatscourant. Het handelsverkeer en het notariaat hebben behoefte aan de snellere informatie uit het register. Het CIR is openbaar zodat iedereen van de ingeschreven rechtsfeiten kan kennisnemen.

Real-time-inschrijving nog niet haalbaar
De KNB(Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft gepleit voor real-time-inschrijving van faillissementen in het CIR en afschaffing van de terugwerkende kracht van faillietverklaring. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat dit pas is te realiseren na afronding van het KEI-project van de Rechtspraak.