Hierin staan de afspraken tussen koper en verkoper. Het is de basis voor de woningoverdracht: dus de wettelijke overdracht van eigenaar op eigenaar. In het contract staat van wie je het huis koopt, hoeveel je moet betalen, wanneer de overdracht plaats vindt, informatie over de staat van de woning en de grond waar de woning op staat. De rest is afhankelijk van de woning en de afspraken met de verkoper. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bodemverontreiniging, ontbindende voorwaarden, of de waarborgsom of bankgarantie.