Alle stappen op een rij

De procedure voor het afkopen erfpacht verloopt via de volgende stappen:

1.       Je geeft via de website van de Gemeente Utrecht door dat je je erfpacht wilt afkopen

2.       Na deze melding ontvang je een conversieovereenkomst van de gemeente per post

3.       Je tekent deze conversieovereenkomst en zet op elke bladzijde onderaan een paraaf. Dit dien je te doen in tweevoud

4.       Vervolgens verstuur je de eerste getekende conversieovereenkomst terug naar de gemeente Utrecht

5.       De tweede getekende conversieovereenkomst verstuur je naar ons kantoor samen met:

–          een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle eigenaren van de woning/appartement

–          de naam van de bank en je hypotheeknummer(s) van jouw eventuele hypotheek die op de woning rust.

–           het eigendomsbewijs van de woning/appartement

6.       Aan de hand van de toegestuurde documenten (getekende conversieovereenkomst, legitimatiebewijs en eigendomsbewijs) maken wij de conceptaktesn op

7.       Deze conceptakten sturen wij naar de gemeente Utrecht voor akkoord en naar de bank voor toestemming

8.       Als de gemeente Utrecht en de bank beide akkoord zijn, nodigen wij je uit voor een tekenafspraak op ons kantoor

9.       Het bedrag voor het afkopen van de erfpacht dient uiterlijk op de dag van de tekenafspraak op onze derdengeldenrekening te staan. Als dit tijdens de tekenafspraak niet het geval is, kunnen wij de tekenafspraak op die dag niet laten plaatsvinden

De doorlooptijd is nogal wisselend. Wij als kantoor werken vrij snel maar met dit soort dossiers hebben we veel te maken met externe instanties (gemeente Utrecht en de banken) en die hanteren soms langere termijnen. Het zal circa 4/5 weken duren, vanaf het moment dat je de documenten naar ons toegestuurd hebt tot de tekenafspraak.