Studieschuld heeft invloed op hypotheek

Met een studieschuld een huis kopen, kan dat?

Een studieschuld staat niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, daarnaast is het ook mogelijk om het maandbedrag tijdelijk naar € 0 te verlagen.
Bij het kopen van een huis zal worden gevraagd naar een eventuele studieschuld. Een  studieschuld is een financiële verplichting en een hypotheekadviseur moet deze meenemen om de hoogte van de hypotheek te kunnen bepalen. Je bent dan ook verplicht om met een uitdraai van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan te tonen hoe hoog de lening is.

Extra aflossen van de studieschuld kan voor hoger hyotheekbedrag zorgen.

Heb je een deel van je studieschuld afgelost, dan mag de hypotheekadviseur uitgaan van het lagere bedrag. Let op: het gaat hier dan wel om een extra aflossing boven op de maandelijkse aflossing. Heb je niet extra afgelost, dan gaat de geldverstrekker uit van de oorspronkelijke studieschuld. Een aantal hypotheekverstrekkers houdt geen rekening met extra aflossen. Bespreek met je hypotheekadviseur welke dit zijn. Heb je extra afgelost, dan moet je dit aantonen met correspondentie van de DUO.

Leenstelsel: oude of nieuwe regeling

Wil je een huis kopen met een studieschuld, dan is ook van belang onder welk leenstelsel de schuld valt. Vrijwel iedereen die nu een hypotheek aanvraagt, is met zijn of haar studie begonnen voor 1 september 2015. Je valt dan onder de oude regeling. Dat betekent dat bij een hypotheekaanvraag 0,75 % van de studieschuld meetelt. Bij een studieschuld van bijvoorbeeld € 10.000 gaat de bank ervan uit dat je hiervoor een maandlast hebt van € 75. Dat betekent zo’n € 20.000 minder hypotheek.

Bij het nieuwe leenstelsel, dat is ingegaan op 1 september 2015 en een aflostermijn heeft van 35 jaar, wordt er gerekend met 0,45 % van de studieschuld. Heb je een studieschuld van € 10.000, dan scheelt dit € 12.500 op de hypotheek.

Is NHG mogelijk?

Kun je met een studieschuld een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Ja, dan kan, je kunt alleen minder lenen dan zonder een studieschuld.

Met NHG geef je de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als je dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Heb je de schuld verzwegen en NHG ontdekt dit, dan zal NHG je niet meer helpen. Kwijtschelding van een restschuld kun je dan wel vergeten.

Een studieschuld heeft dus behoorlijk wat invloed op wat je kunt lenen voor een huis, vooral als het gaat om een studieschuld van voor 1 september 2015. Verzwijg de studieschuld in ieder geval niet, een hypotheek afsluiten met een studieschuld is mogelijk!

Bron: Eigen huis