Alleen een vereniging die volledige rechtsbevoegdheid heeft kan een verenigingsgebouw op haar naam zetten. Dit geldt voor het bezitten van alle soorten registergoed.

Om een gebouw of clubhuis te kunnen bezitten, moet je eerst bij de gemeente nagaan hoe het zit met o.a. vergunningen en subsidie. Volgens sommige bestemmingsplannen van gemeenten mag er op bepaalde stukken grond niet (recreatief) gebouwd worden, en op andere wel. Dit moet je goed uitzoeken voordat je een clubhuis gaat bouwen. Zorg dat je qua inrichting en plan voldoet aan de eisen die de gemeenten of overkoepelende sportorganisatie stelt (sanitair, kleedruimte, etc.) om subsidies te mogen ontvangen. Als je een eigen kantine wil exploiteren in je vereniging, moet je je houden aan de drank- en horecawet. Ga eerst na of je dit mag doen, check daarna hoe het zit met de omzetbelasting en de loonheffingen.