Erfpacht Utrecht

Verwerkingstermijn aanvragen afkoopregeling verlengd

De Gemeente Utrecht heeft tijdens de introductieperiode (tot 31 januari) heel veel aanvragen binnengekregen voor afkoop van erfpacht op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017. Hierdoor heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de verwerkingstermijn te verlengen tot 30 juni 2019. Zo is er meer tijd voor een zorgvuldige afhandeling van alle aanvragen. Dit betekent dat uw akte voor 1 juli 2019 bij een notaris moet zijn gepasseerd.

Zie ook erfpacht 2017.