In principe geldt de regel: elke bestuurder moet zijn of haar taak naar behoren vervullen. Want als de vereniging schade heeft ondervonden door onbehoorlijk bestuur, kan het bestuur als orgaan of individuele bestuursleden hiervoor aansprakelijk worden gehouden. Ieder jaar wordt het bestuur en de gemaakte beslissingen bekeken door de algemene ledenvergadering en al dan niet goedgekeurd. Als het wordt goedgekeurd geldt de bestuursaansprakelijkheid niet meer voor dat jaar, dus je bent dan als bestuurder niet aansprakelijk meer voor eventuele verkeerde beslissingen of gevolgen daarvan in de toekomst. Alleen bij een faillissement kan de curator nog overgaan op het aansprakelijk stellen van (ex)bestuurders, maar alleen als daar goede redenen voor zijn.

Als de vereniging niet staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK, dan kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade, wanprestaties en misleiding aan/ van derden. Als er is gehandeld op basis van collectief bestuursbesluit kunnen ook andere bestuurders hiervoor aansprakelijk worden gesteld.