De Vennootschapsbelasting wordt ingehouden over de belastbare winst van een boekjaar. De belastbare winst is de winst van het bedrijf waar bepaalde posten, waaronder de lonen van bestuurders en werknemers, uitgaven en verliezen van het bedrijf, vanaf zijn getrokken. De vennootschapsbelasting is 20% van het overgebleven winstbedrag, en 25% als dit bedrag hoger is dan 200.000 euro (per boekjaar).