Dit is de akte die de notaris opmaakt bij de overdracht van een woning. Deze bestaat uit de ‘akte van levering’ of leveringsakte, die voortkomt uit de koopakte, en de ‘hypotheekakte’. De leveringsakte wordt getekend door zowel de notaris, de koper en de verkoper. de hypotheekakte is alleen voor de koper, die verklaart daarin dat de woning onderpand is voor een lening bij een bank, de hypotheek. De notaris registreert de overdrachtsakte bij het Kadaster.