Als je pachter bent, betaal je een bepaald bedrag per maand of jaar aan de verpachter om een stuk grond te mogen gebruiken. Als je woning op pachtgrond staat, dan is vaak de woning wettelijk van jou, maar de grond waar die op staat van de verpachter. Je huurt dus eigenlijk een stuk grond om te gebruiken.

Erfpacht is een vorm van pacht waarbij, als de verpachter sterft of de pacht opzegt, de pacht niet eindigt. Het is een vorm van zakelijk recht waarbij de pachter in economische zin als eigenaar van de grond wordt beschouwd.

Als je een woning met erfpacht koopt, zal er een contract of overeenkomst voor de erfpacht bij het koopcontract zitten. Hierin staat wat je moet betalen voor de grond die je ‘huurt’ en wat de voorwaarden zijn. Als je geen erfpacht wil betalen of je wil er van af, kijk dan of je de grond van de eigenaar kan kopen.