Het puntenstelsel voor huurwoningen geeft de (potentiële) huurder een idee van de rechtmatige huurprijzen. Dit stelsel wordt meestal gebruik om de huurprijs van studentenkamers te kunnen inschatten en beoordelen. Het stelsel is makkelijk online te vinden onder punt van de huur.