De statuten zijn de belangrijkste stukken voor een vereniging of stichting. Je kan het vergelijken met de grondwet van de betreffende instelling. Vaak maakt het bestuur ook een huishoudelijk reglement. Dit zijn bijvoorbeeld de regels over het aanvragen van lidmaatschappen, de contributie en de besluitvorming van het bestuur.

De verplichte punten in de statuten zijn:

  • Naam vereniging of stichting
  • Doel vereniging of stichting
  • Gemeente van vestiging
  • Manier van benoeming en ontslag bestuurders
  • Wat er moet gebeuren met het overige saldo bij ontbinding of opheffing
  • Manier waarop algemene vergaderingen worden bijeengeroepen (alleen verenigingen)
  • De verplichtingen van leden en de wijze waarop deze verplichtingen worden opgelegd (alleen verenigingen)

Het is het beste voor de vereniging of stichting dat er zo veel mogelijk wordt opgenomen in de statuten. Alles wat niet in de statuten is opgenomen wordt volgens de wet geregeld. Als je binnen een vereniging de statuten wil aanpassen moet dit worden goedgekeurd door de leden in een algemene ledenvergadering. Worden de aanpassingen goedgekeurd? Dan moeten de statuten worden vastgesteld in een nieuwe notariële akte.