Het kan voorkomen dat je een deel van de winst voor jezelf wil onttrekken uit het bedrijf. Dit kan, maar dan moet je rekening houden met een aantal zaken. Het bedrag dat je wil onttrekken gaat af van jouw aandelen, en kan alleen plaatsvinden als er genoeg geld aanwezig is om het bedrijf in stand te houden. Het is belangrijk dat het bedrijf de schulden kan afbetalen en dan niet financieel in gevaar komt. In andere woorden: het bedrijf moet gezond en winstgevend zijn. Elke keer dat iemand geld uit het bedrijf wil onttrekken zal het bestuur een uitkeringstoets moeten uitvoeren om te kijken of het wordt goedgekeurd. Dit zal het geval zijn als blijkt dat na de uitkering het bedrijf nog minimaal een jaar de schuldeisers kan betalen. Het kan handig zijn om hierover het advies van een accountant te vragen.