Veel huurcontracten worden voor een jaar afgesloten, dit betekent dat je binnen het eerste jaar van het huren het huurcontract niet mag opzeggen. Alleen als je zwaarwegende redenen hebt om de huur te beëindigen wordt er een uitzondering gemaakt. Bij tijdelijke contracten ligt dit anders, daar zijn de regels voor het opzeggen veel soepeler.

Als je als huurder het contract wil opzeggen moet je dat via een aangetekende brief doen aan de verhuurder. De opzegtermijn is gelijk aan 1 betalingstermijn, dus als je elke maand huur betaald, is de opzegtermijn 1 maand. Dit is in de meeste gevallen zo.

De huur kan per de 1e van de maand worden opgezegd, tenzij er in het huurcontract iets anders is afgesproken. Dus als je half mei het huurcontract opzegt, betaal je nog huur tot 1 juli. Soms kan het opzeggen per de 15e, of iedere dag van de maand.