Als je een testament opmaakt, denk je natuurlijk aan wat je jouw erfgenamen meegeeft als je sterft. Wat je niet wil is dat je erfgenamen een (groot) deel van hun erfenis kwijt zijn aan belastingen. Dus zijn er een aantal mogelijkheden om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden:

  • Jaarlijkse vrijstellingen
  • Eenmalige vrijstelling
  • Ik betaal de belasting voor de ontvanger

Jaarlijkse vrijstellingen
Er zijn twee jaarlijkse vrijstellingen van schenkbelasting, deze mogen elk jaar gebruikt worden. Je mag dan een keer per jaar een maximaal bedrag schenken aan een persoon of meerdere personen.
De algemene vrijstelling geldt in principe voor iedereen, ouders, kleinkinderen, andere familieleden of niet-familieleden. In 2016 is dit bedrag € 2.122, en als ontvanger mag je dit bedrag dan van meerdere personen ontvangen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Ook de schenker mag dit bedrag per jaar aan meerdere ontvangers schenken, belastingvrij.
De algemene vrijstelling voor ouders en kinderen is ook een jaarlijkse vrijstelling, maar hier is het maximale schenkbedrag hoger. Dit is bedoeld voor kinderen die van hun ouders een schenking krijgen. Het bedrag dat ouders aan hun kinderen en pleegkinderen elk jaar mogen schenken (per kind) is in 2016 € 5.304. Dit is ongeacht de leeftijd van de kinderen.

Eenmalige vrijstelling
De eenmalige vrijstelling geldt maar een keer. Je mag maar een keer in je leven hiervan gebruik maken (als ontvanger). Als ouders meerdere kinderen hebben mogen ze deze eenmalige schenking maar een keer per kind doen. En er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

  • Je moet deze schenking van je ouders krijgen
  • Je moet als ontvangend kind tussen de 18 en 40 jaar

Als je 40 jaar of ouder bent, maar je partner is jonger dan 40, dan geldt deze eenmalige schenking ook nog voor jou als ontvanger.
Het bedrag van deze eenmalige schenking is € 25.449 en komt in de plaats van de jaarlijkse schenking van € 5.304 (van dat jaar). Dit bedrag kan ook nog verhoogd worden naar € 53.016, maar moet dan gebruikt worden voor een studie of aankoop van een eigen huis.

Ik betaal de belasting voor de ontvanger
Je kan ervoor kiezen om zelf de belasting over het schenkbedrag te betalen in plaats van de ontvanger. Zo kan de ontvanger belastingvrij een schenking ontvangen. Hij of zij moet dan in het aangifteformulier aangeven dat jij de belasting betaalt.