Op grond van de wet is een notaris verplicht een derdengeldenrekening (of derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden. 

Op de derdenrekening van de notaris worden alle gelden van of voor partijen bij een notariële akte gezet. Denk hierbij aan waarborgsommen, koopsommen en geld uit een hypothecaire geldlening.
Dit staat dus los van het geld dat van het notariskantoor zelf is. Deze bedragen bij elkaar zijn snel al meer dan 1 miljoen euro. Dat het geld eigenlijk toebehoort aan verschillende klanten, maakt de bank niet uit, zij rekenen aan de klant negatieve rente.

De negatieve rente die de bank aan de klant rekent berekenen wij via de nota van afrekening of declaratie door. Wij zullen dit doen vanaf de datum dat het bedrag is bijgeschreven op onze rekening tot aan de datum van passeren tegen het dan geldende tarief. Op dit moment is dat 0,5%.

Voorbeeld: de koper stort op 1 juli 2020 een waarborgsom à € 50.000, waarvan de akte op 1 augustus 2020 passeert, koper is dan € 21,92 aan rente verschuldigd aan de bank.

In sommige gevallen kan het de voorkeur hebben te kiezen voor een bankgarantie, je adviseur kan deze optie voor je bekijken en uitrekenen wat voordeliger is.

De negatieve rente geldt voor ALLE voor u gehouden gelden, dus niet alleen voor de waarborgsom, maar ook voor door ons ontvangen hypotheekgelden. Dit houdt in dat zowel koper als verkoper te maken krijgt met negatieve rente. Gemiddeld genomen staan de gelden van de koper 3 werkdagen voor de ondertekening van de akte op de derdengeldenrekening en gemiddeld worden op de 2e werkdag na het ondertekenen van de akte worden de gelden uitgeboekt aan verkoper, over deze periode betalen koper als verkoper negatieve rente aan de bank.