Wat is het centraal testamentenregister?

Het centraal testamentenregister CTR is een database waar notarissen vermelden wie wanneer een testament heeft laten maken, en bij welke notaris. Het vermeldt niet wat er precies in het testament staat. De database is alleen toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen. Je kan ook ten aanzien van de overledene een uittreksel van het CTR aanvragen, dan moet je […]

Wat houdt de erf-/ inkomstenbelasting in?

Dit is de belasting die je betaald als erfgenaam over het bedrag (of de waarde van de bezittingen) die je erft. Erfgeld wordt gezien als inkomsten namelijk. Hoe hoger dat bedrag, hoe meer belasting je daar procentueel over moet betalen.

Hoe lang is mijn levenstestament geldig?

Vanaf het moment dat je een levenstestament opstelt is deze voor altijd geldig. Daarom is het verstandig om eens in de zoveel tijd te controleren of het document nog up-to-date is volgens jouw wensen. Want naarmate jouw leven doorgaat, kunnen er dingen veranderen die van invloed zijn op jouw wensen. Aanpassen kan altijd, via de […]

Wat gebeurd er als ik wilsonbekwaam wordt en geen levenstestament heb?

Als dit gebeurd, dan benoemt de kantonrechter een bewindvoerder, curator en/of mentor voor jou. Je hebt dan zelf geen invloed meer over de keuze. Als je een partner hebt, is het niet altijd zo dat hij of zij wordt benoemd. Een bewindvoerder regelt jouw financiën als je door lichamelijke of geestelijke toestand dit zelf niet […]

Wie kan mijn levenstestament inzien?

De notaris legt jouw levenstestament in de kluis en geeft jou een afschrift ervan. Je mag bepalen wie nog meer een afschrift krijgt, familieleden of instanties. Misschien vind je het handig als jouw bank op de hoogte is, de bank zelf vind het prettig om te weten. Ook registreert de notaris het document bij het […]

Hoe zorg ik ervoor dat het levenstestament niet wordt gebruik voor dingen die ik niet wil?

Er zijn een aantal bepalingen die je in een levenstestament kan opnemen waardoor misbruik beter voorkomen wordt. Je kan bijvoorbeeld: Meer dan een persoon een volmacht geven. Dit betekent dat ze dan samen over dingen bepalen, en verantwoording aan elkaar moeten afleggen voor bepaalde beslissingen. Dit geldt echter niet voor gebruikelijk bankzaken, want de bank […]

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

Deze twee notariële akten lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. In een levenstestament geef je een of meerdere personen namelijk een volmacht om voor jou te handelen. Een levenstestament verschilt echter van een volmacht in de gedetailleerdheid. Je kan hierin veel preciezer vastleggen wat er moet gebeuren als je wilsonbekwaam wordt. Ook kun […]

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen niet meteen het schenkbedrag opmaken?

Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat het geld niet meteen wordt opgemaakt. Schenken op papier kan een uitkomst bieden, of je kan de schenking onder bewind stellen. Wat het beste is voor jouw situatie kun je het beste bespreken met een notaris.

Mijn kind ligt in een scheiding, kan ik veilig schenken?

Ben je bang dat jouw kind problemen krijgt met de belastingdienst als je schenkt? Dat is niet echt nodig. De wet biedt voldoende uitkomst om dit tegen te gaan. Je kan ook een geldlening aan je kind doen om hem of haar te helpen. Je kan daarnaast vastleggen dat de partner van je kind niet […]

Ik wil een bedrag aan een goed doel schenken, is dat belastingvrij?

Dat ligt helemaal aan welk goed doel of welke instelling de schenking toekomt. De belastingdienst bepaalt dan of het in aanmerking komt voor een belastingvrije schenking. Wil je dit van te voren weten, vraag het een notaris. Hij of zij kan voor je uitzoeken of deze speciale vrijstelling geldt voor de betreffende instelling.