Een woning en de buren

Bijna overal in Nederland krijg je te maken met buren bij een verhuizing. Er zijn maar weinig plekken waar je naartoe kan verhuizen waar je geen buren bij krijgt. Daarom is het van belang dat je rekening met elkaar houdt en een goede verstandhouding met elkaar hebt. Je leeft immers met elkaar! Hier een aantal tips om zo goed mogelijk met buren om te gaan in verschillende situaties.

Hou rekening met:

  • Burenrecht
  • Erfdienstbaarheid
  • Eigendomsrecht

Burenrecht
Het burenrecht is er voor om conflicten tussen buren op te lossen. Als je aangrenzen percelen hebt kan er heel goed onenigheid ontstaan over bijvoorbeeld de erfgrens. Het burenrecht zorgt voor een zo harmonieus mogelijke afhandeling van deze conflicten.

Erfdienstbaarheid
Als eigenaren van aangrenzende erven onderling afspraken willen maken kan dat via de erfdienstbaarheid. Deze afspraak wordt verbonden aan de beide erven in een notariële akte. Hier komt dus een notaris bij kijken.

Eigendomsrecht
Dat jij eigenaar bent van een stuk grond of woning wil nog niet zeggen dat je er alles mee mag doen wat jij wil. Op het moment dat omwonenden, buurtbewoners of andere partijen last hebben van jouw activiteiten op jouw erf, mag je deze activiteiten niet voortzetten volgens de wet. In principe mag je niks doen wat in strijd is met de rechten van anderen. Veel voorbeelden van de beperking van het recht van een bewoner staan vermeld in het eigendomsrecht, maar in veel andere gevallen moet er apart naar de situatie gekeken worden, waarna er uitspraak gedaan wordt door en rechter. Als er een concreet probleem tussen buren is ontstaan, moet eerst onderzocht worden of er een bepaling in de wet is die een oplossing kan bieden. Is er een bestaande regeling, dan moet deze door iedereen worden nageleefd. Bestaat deze regeling niet, dan moet je, afhankelijk van de situatie, met elkaar tot een redelijke oplossing komen. In het geval dat jullie er met elkaar niet uitkomen, kan er een rechter aan te pas komen.