Kinderen

Verwacht je binnenkort een ouder te worden, of ben je al vader of moeder? Dan is het verstandig om na te denken welke gevolgen kinderen (kunnen) hebben op jouw/ jullie leven, en wat je moet regelen. Je bent namelijk niet meer alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor jouw kind. Het is belangrijk om eerst het ouderlijk gezag vast te stellen. De moeder van het kind wordt automatisch ook wettelijk gezien als de moeder, maar voor de vader is dat niet meteen het geval. Ga na of beide ouders ook echt het ouderlijk gezag hebben over het kind. Ouderlijk gezag kun je makkelijk aanvragen bij de rechtbank, digitaal via rechtspraak.nl met je DigiD of via het formulier. Meestal is dit gratis, tenzij je bewijsstukken van ouderschap moet meegeven!

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Als jij en je partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, worden jullie bij de geboorte van een kind automatisch erkend als ouders. Jullie zijn dan beide evenveel verantwoordelijk voor het kind of de kinderen. Als jullie dit anders willen moeten jullie dit aanvragen bij de rechtbank. Bij een gezamenlijk ouderschap erft de partner en het kind bij het overlijden, maar krijgt het kind (of kinderen) het erfdeel pas als de andere ouder ook is komen te overlijden. Tenminste, dit is zo geregeld volgens de wet. Willen jullie het anders regelen, zorg dan dat je een testament opstelt en kijk wat de mogelijkheden zijn.

Samenlevingscontract
Hier ligt de situatie bij erven iets anders dan bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij overlijden krijgt de partner de gezamenlijke bezittingen, maar de kinderen erven meteen hun erfdeel van de overleden ouder. Als je wil dat de kinderen hun erfdeel pas kunne opeisen als je partner ook is overleden, zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet je dit in een testament vaststellen.

In een testament kun je ook laten opnemen wie de opvoeding en zorg voor jouw minderjarige kinderen krijgt als jij komt te overlijden! Anders gaat deze zorg automatisch naar je partner, of als die er niet is bepaalt de rechter welk familielid (of iemand in de omgeving) daar het meest geschikt voor is.