Vanaf 1 april 2018 de nieuwe afkoopregeling erfpacht Utrecht

Indien de regeling ook voor jou geldt dan ontvangt je rond die tijd een brief van de Gemeente Utrecht met een persoonlijk aanbod om jouw erfpachtcanon af te kopen. Dit aanbod geldt tot en met 31 december 2018. De gemeenteraad stelde deze nieuwe afkoopregeling op 2 november 2017 vast. Het gaat voornamelijk om erfpacht in de wijken Lunetten, Overvecht, Rijnsweerd en Voordorp.

Wil je nu afkopen?

In bijlage 1 bij de brief staan de stappen die je gaat doorlopen. Ook staat erin welke gegevens je nodig hebt voor het volledig invullen van het aanvraagformulier. Wij adviseren je zich goed te laten voorlichten voordat je een keuze maakt. De gemeente informeert je over de inhoud en de toepassing van de regeling voor jouw persoonlijke situatie. Voor advies over de voor- en nadelen van de regeling in uw persoonlijke situatie en over jouw financiële mogelijkheden raadpleeg je bijvoorbeeld een financieel adviseur of een andere deskundige.

Je hebt 4 mogelijkheden in de nieuwe regeling. Bij de eerste 3 mogelijkheden maak je gebruik van de regeling. Dit betekent altijd dat je een akte van de notaris nodig hebt, dus ook als je kiest voor ‘Later afkopen’.

Wij kunnen je helpen

Als je kiest om gebruik te maken van de regeling (direct afkopen, later afkopen of gedeeltelijk afkopen), moet je dit regelen via de notaris. Het Burgerlijk Wetboek schrijft dit voor omdat je erfpachtvoorwaarden veranderen. De wijzigingen moet je laten vastleggen in een notariële akte. Deze akte wordt vervolgens ingeschreven bij het Kadaster. Op deze manier wordt geregeld dat de nieuwe voorwaarden ook gelden voor toekomstige kopers of erfgenamen van jouw woning.

De kosten hiervan, zoals met name notariskosten en inschrijving Kadaster, komen voor rekening van de erfpachter. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van wat je wilt regelen. Als je bijvoorbeeld ook de financiering van de afkoopsom (via een lening) wilt regelen, zijn de bijkomende kosten hoger.  Je bent vrij om een notaris te kiezen. De gemeente brengt voor de afkoopregeling geen administratiekosten in rekening. De gemeente stelt wel modelaktes op. Wij gebruiken deze modelakte om zo je notariskosten zo laag mogelijk te houden.

Bel de erfpacht notaris Utrecht voor meer informatie: 030 -227 17 32.

Er zijn ook diverse belangengroepen zoals Platform Erfpacht Utrecht en Erfpachters Utrecht die meer informatie geven, bijvoorbeeld op Facebook.

Lees ook: stappenplan afkoop/conversie erfpacht Utrecht

Modelakten erfpacht Utrecht