Wat doet de erfpacht notaris Utrecht?

Bij erfpacht is de eigendom van de grond gescheiden van de opstallen(bijvoorbeeld een huis). Voor het gebruik van de grond betaald de pachter een vergoeding, de erfpachtcanon. Het vastleggen van erfpacht gaat via een notariële akte waarin de voorwaarden, canon en beperkingen worden geregeld.

De erfpacht notaris Utrecht kan u onder andere helpen bij:

  • het opstellen van erfpachtvoorwaarden
  • het wijzigen van erfpachtvoorwaarden
  • het vestigen van erfpachtsrechten
  • het omzetten van erfpacht naar volledige eigendom (koop bloot-eigendom)
  • het afkopen van de erfpachtcanon

Tegen een vaste lage prijs kunnen wij je helpen bij al deze zaken.

Actueel – Erfpacht in Utrecht

De gemeente Utrecht biedt erfpachters sinds kort met een nieuwe regeling de mogelijkheid de erfpacht voor altijd (‘eeuwigdurend’) af te kopen. Zie voor meer informatie: Erfpacht afkopen in de gemeente Utrecht.

Je kunt ook contact opnemen met de erfpacht notaris Utrecht: 030 – 227 17 32.

Wil je je aanmelden voor onze speciale Whatsapp groep? Klik dan hier: aanmelden erfpacht Whatsapp groep Utrecht.