Ik krijg al partneralimentatie van een vorige relatie, wat verandert er?

Krijg je al partneralimentatie en wil je (weer) gaan samenwonen? Als je met een nieuwe partner gaat samenwonen onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met een huwelijk, dan hoeft je vorige partner geen alimentatie meer te betalen. Partneralimentatie is namelijk bedoeld om elkaar te onderhouden en verzorgen, en deze afspraak vervalt als je een nieuwe partner […]

Wat verandert er in mijn WW-, WAO-, of WIA-uitkering als ik ga samenwonen?

Bovenstaande uitkeringen veranderen over het algemeen niet als je gaat samenwonen, maar de toeslag die je hierop ontvangt kan wel veranderen. Het ligt per gezinssituatie anders hoeveel de aanvulling op deze uitkeringen wordt ingekort. De toeslagen kunnen ook geheel vervallen.

Hoe zorg ik ervoor dat het volmacht niet wordt gebruik voor dingen die ik niet wil?

Er zijn een aantal bepalingen die je in een volmacht kan opnemen waardoor misbruik beter voorkomen wordt. Je kan bijvoorbeeld: Meer dan een persoon een volmacht geven. Dit betekent dat ze dan samen over dingen bepalen, en verantwoording aan elkaar moeten afleggen voor bepaalde beslissingen. Dit geldt echter niet voor gebruikelijk bankzaken, want de bank […]

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Een testament is een notariële akte (rechtsgeldig document) waarin staat wie je erfgenamen zijn, en welke erfgenaam welk deel van je nalatenschap erft na je overlijden. Je kan met een testament de verdeling van je nalatenschap regelen, bepalen wat er met je vermogen of bezittingen gebeurt, en zorgen dat deze zaken goed afgewikkeld worden.
Een nalatenschap betreft alle (persoonlijke) bezittingen en schulden die je achterlaat als je overlijdt. Dit wordt verdeeld over je erfgenamen. Wie je erfgenamen zijn wordt volgens de wet bepaald, of door jezelf via een testament.

Een levenstestament gaat niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren als je komt te overlijden, maar legt je wensen vast voor je eigendommen en vermogen als je die door ziekte of ongeval niet zelf meer kan beheren. Je kan in een levenstestament zetten wat er dan moet gebeuren, en je kan een volmacht geven aan een persoon die je vertrouwt om jouw zaken te beheren als je dat zelf niet meer kan. Situaties waarbij het levenstestament van kracht gaat zijn: als je bijvoorbeeld in een coma raakt, wanneer je dementeert of als je slecht ter been raakt en daardoor bijvoorbeeld geen boodschappen meer kan doen.

We willen uit elkaar gaan/ scheiden, hoe zit het met de verdeling?

Als een samenlevingscontract, huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd staat er zwart op wit wie wat krijgt (bezittingen, huis, etc.). Bij een ‘in gemeenschap van goederen’ contract krijgt ieder in principe de helft van de bezittingen. Bij een contract van samenlevingsvoorwaarden hebben jij en je partner zelf een verdeling gemaakt naar jullie eigen inzichten en […]

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

Deze twee notariële akten lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. In een levenstestament geef je een of meerdere personen namelijk een volmacht om voor jou te handelen. Een levenstestament verschilt echter van een volmacht in de gedetailleerdheid. Je kan hierin veel preciezer vastleggen wat er moet gebeuren als je wilsonbekwaam wordt. Ook kun […]

Wanneer moet ik een volmacht geven?

Iedereen heeft een andere/ eigen reden om een volmacht te geven. Een paar voorbeelden van redenen zijn: Je verblijft (tijdelijk) in het buitenland maar er moeten toch belangrijke zaken in Nederland geregeld worden. Je bent opgenomen in het ziekenhuis en kan daardoor bepaalde dingen (tijdelijk) niet meer zelf regelen. Je gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit. […]