Hoe legaliseer ik een handtekening?

Een handtekening legaliseren is in principe hetzelfde als een volmacht geven. Daarmee kan je iemand anders toestemming geven om (bepaalde) juridische zaken af te wikkelen, bijvoorbeeld een akte ondertekenen. Je moet dan een handtekening onder een volmacht zetten. Dit moet altijd gebeuren in aanwezigheid van een notaris, die moet namelijk controleren of jij wel echt iemand toestemming geeft om voor jou te handelen. Als alles goed is, zet de notaris onder jouw handtekening een verklaring van echtheid. Op die manier wordt jouw handtekening voor bijvoorbeeld een volmacht gelegaliseerd.

Ik wil niet met mijn privé vermogen aansprakelijk zijn, wat moet ik doen?

Als je niet privé aansprakelijk wilt zijn voor de onderneming, moet je van de onderneming een Besloten Vennootschap (bv) maken. Omdat een bv een rechtspersoon op zich is, zijn de bestuursleden of oprichters niet privé aansprakelijk voor schulden van het bedrijf. Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur kan hierop een uitzondering zijn.

Hoe regel ik dat er door derden geïnvesteerd kan worden in mijn bedrijf?

Als je geld van derden nodig hebt voor jouw onderneming kun je het beste een N.V. van je bedrijf maken. Aandelen zijn dan vrij overdraagbaar, makkelijk te verhandelen, dus zonder tussenkomst van een notaris te verkopen aan een ander. Aandeelhouders zijn dan in principe ook niet verder aansprakelijk dan het bedrag dat zij in het […]

Ik wil mijn bedrijf laten fuseren, wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat een fusie is goedgekeurd door het bestuur of de vergadering van aandeelhouders van alle bedrijven. Is dit gebeurd, dan moet er eerst een fusievoorstel worden opgesteld. Hierin staat de naam, plaats en rechtsvorm van zowel de oude bedrijven als het nieuwe gefuseerde bedrijf. Ook moet de samenstelling van het nieuwe bestuur […]

Kan ik een bedrijfssplitsing terugdraaien?

Het is niet eenvoudig en niet altijd mogelijk om een splitsing terug te draaien. Hiervoor moet je gegronde redenen hebben en bij de rechter een vernietiging van de splitsing aanvragen. Voorwaarden hiervoor zijn: Je moet aantonen dat een of meerdere wettelijke gronden niet zijn nageleefd bij de splitsing. Het aangetoonde gebrek (bovenstaande voorwaarde) is niet […]

Hoe zorg ik ervoor dat het volmacht niet wordt gebruik voor dingen die ik niet wil?

Er zijn een aantal bepalingen die je in een volmacht kan opnemen waardoor misbruik beter voorkomen wordt. Je kan bijvoorbeeld: Meer dan een persoon een volmacht geven. Dit betekent dat ze dan samen over dingen bepalen, en verantwoording aan elkaar moeten afleggen voor bepaalde beslissingen. Dit geldt echter niet voor gebruikelijk bankzaken, want de bank […]

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

Deze twee notariële akten lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. In een levenstestament geef je een of meerdere personen namelijk een volmacht om voor jou te handelen. Een levenstestament verschilt echter van een volmacht in de gedetailleerdheid. Je kan hierin veel preciezer vastleggen wat er moet gebeuren als je wilsonbekwaam wordt. Ook kun […]

Wat is een boekjaar?

Een boekjaar is de periode van precies een jaar waarover het financieel verslag van een bedrijf loopt. Over het algemeen loopt een boekjaar van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Maar als een bedrijf op een andere dag dan 1 januari tot stand is gekomen, kan deze periode verschillen (bijvoorbeeld van […]