Het is belangrijk dat een fusie is goedgekeurd door het bestuur of de vergadering van aandeelhouders van alle bedrijven. Is dit gebeurd, dan moet er eerst een fusievoorstel worden opgesteld. Hierin staat de naam, plaats en rechtsvorm van zowel de oude bedrijven als het nieuwe gefuseerde bedrijf. Ook moet de samenstelling van het nieuwe bestuur vermeld worden.
Lever daarna het fusievoorstel samen met eventuele jaarverslagen en jaarrekeningen in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit voorstel moet minimaal zes maanden openbaar zijn bij het Handelsregister voordat de fusie ook daadwerkelijk mag plaatsvinden.