Binnenkort openen wij onze tweede vestiging: SmartLegal Notariaat Oost

Binnenkort openen wij onze tweede vestiging: SmartLegal Notariaat Oost

Corona maatregelen

Coronavirus: geen gedwongen woningverkopen tot tenminste 1 juli

Woningeigenaren met achterstallige betalingen kunnen tot tenminste 1 juli niet worden gedwongen hun huis te verkopen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat banken en verzekeraars dit met de rijksoverheid hebben afgesproken. Zij vinden het belangrijk dat eigenaren gedurende de coronacrisis in hun woning kunnen blijven.

Werkgevers en werknemers kunnen rekenen op financiële steun van de overheid wanneer hun inkomsten wegvallen. Hierdoor kunnen veel mensen toch hun maandelijkse lasten betalen. Komen huishoudens toch in de problemen? Dan zoeken hypotheekverstrekkers naar passende oplossingen, zoals andere termijnen of uitstel van betaling. Gedwongen verkoop is tot tenminste 1 juli geen optie.

Wetsvoorstel ‘Erkenning en gezag’

Verschillende Tweede Kamerfracties roepen de initiatiefnemers van het wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’ op het advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging Mediators in het Notariaat (VMN) te bestuderen. De organisaties adviseren de automatische koppeling van erkenning en gezag te beperken tot stellen met een notarieel samenlevingscontract.

Het Wetsvoorstel betreft een automatische koppeling tussen erkenning en gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners. Volgens het huidige recht verkrijgen gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk het ouderlijk gezag. Voor het verkrijgen van ouderlijk gezag moet de ongehuwde ouder die het kind heeft erkend een extra stap zetten: Deze ouder moet nog gezamenlijk met de andere ouder een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van gezag indienen bij de rechtbank.

De Raad voor de rechtspraak onderkent het belang van het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel stuit in zijn huidige vorm echter op een aantal zwaarwegende bezwaren. De Raad voor de rechtspraak vraagt daarom met klem om het Wetsvoorstel op de in het advies genoemde onderdelen te verduidelijken en aan te passen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen. Het voorstel moet ook zorgen voor een betere aansluiting tussen de gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiloplossing. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

In een brief schrijft Dekker: “In het voorgaande heb ik mijn voornemen toegelicht een nieuw conceptwetsvoorstel inzake mediation in consulatie te brengen. Ook heb ik de hoofdlijnen van de inhoud van dit voorgenomen conceptwetsvoorstel geschetst. Nadere uitwerking op alle onderdelen is noodzakelijk. In de eerste helft van 2020 zal hieraan nader uitvoering worden gegeven, waarna het wetgevingstraject van start kan gaan.”

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen mogelijk als iemand was overleden. Consumenten kunnen dit door de notaris laten doen of zich rechtstreeks bij het CTR melden.

Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij ooit voor een testament bij de notaris is geweest. De wens was daarom om ook die mensen te kunnen helpen. Met de komst van een nieuwe applicatie is dat nu mogelijk.

Over het CTR (Centraal Testamentenregister)
Het CTR is een database waarin (kandidaat)notarissen testamenten registreren. De KNB beheert het register. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene, of levend persoon, een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Het CTR is de voorziening waarmee uiterste willen die worden verleden voor een notaris kunnen worden beheerd, conform de Wet op centraal testamentenregister. Deze wet schrijft tevens voor dat aan een ieder kosteloos inlichtingen gegeven wordt uit de gegevens van het testamentenregister ten aanzien van personen die zijn overleden.

Meerderheid Tweede Kamer wil dat kabinet digitale erfenis regelt

Het kabinet moet werk maken van wetgeving die digitale zaken zoals social media-accounts regelt na iemands dood.
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt voorstellen van VVD en D66 daarover.

Lijkbezorging
“We moeten bij de vernieuwing van de wet op de lijkbezorging ook naar de digitale kant kijken”, aldus Middendorp. “Als mensen overlijden, haalt de overheid ze uit de systemen. Dan zou de overheid tegelijk ook die digitale dienstverleners een signaal kunnen geven.”

Middendorp benadrukt dat hij de digitale bedrijven niet wil verplichten wachtwoorden vrij te geven aan nabestaanden. De bedrijven mogen zelf weten wat ze daarmee doen, wissen, de nabestaanden een email sturen om contact op te nemen of het wachtwoord geven aan de nabestaanden. De keus is aan de bedrijven.

“Maar ik wil ze wel laten weten dat één van hun gebruikers is overleden. Dan is het aan de Facebook en Twitters van deze wereld wat ze ermee doen.”

 

Scheiden

Modernisering pensioenverdeling bij scheiding naar Tweede Kamer

Wie gaat scheiden, wil niet nog jarenlang aan een ex-partner vast zitten. Toch moeten mensen nu soms jaren na dato nog met hun ex-partner om de tafel over de verdeling van het pensioen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Dat is geen prettige situatie. Om dit te voorkomen, wordt de verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden gemoderniseerd. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft het wetsvoorstel ‘verdeling van pensioen bij scheidingen 2021’ vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding een gemiste kans. Samenwoners zullen geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die deze wet biedt.

Samenwoners
De VMN en KNB stellen daarom voor om de wet te laten gelden voor samenwoners. Op die manier kunnen ook zij gebruik maken van de wet. Met deze toevoeging sluit het wetsvoorstel beter aan bij de behoefte in de samenleving.

 

Meer over samenwonen en scheiden.

Herbenoeming Nick van Buitenen als voorzitter KNB

Annerie Ploumen en Marieke Schoonhoven zijn door de ledenraad benoemd als bestuursleden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Tijdens dezelfde vergadering is Nick van Buitenen herbenoemd als bestuurslid (tot 1 december 2022) en voorzitter (tot 1 oktober 2021) van de KNB.

Onderzoek criminaliteit en betrokkenheid notarissen

De regering gaat actiever criminele geldstromen volgen en de rol van financiële dienstverleners daarbij onderzoeken, zoals notarissen. Vandaag is door de Tweede Kamer een motie aangenomen van Michiel van Nispen (SP).

De verkenning ‘De achterkant van Amsterdam’ was de aanleiding, een onderzoek van hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp naar de omvangrijke drugsgerelateerde ondermijning in de hoofdstad.

Ondermijningsfonds
De regering gaat ook een structureel ondermijningsfonds instellen, dat een breed front voor bestrijding van drugscriminaliteit mogelijk maakt. Dit na aanleiding van een motie van Lilian Helder (PVV). Daarin roept zij de regering op drugscriminaliteit via politie, justitie, het bestuur en op financieel gebied aan te pakken. Het fonds moet dit bekostigen.