Artikelen door Richard van Leeuwen

Herbenoeming Nick van Buitenen als voorzitter KNB

Annerie Ploumen en Marieke Schoonhoven zijn door de ledenraad benoemd als bestuursleden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Tijdens dezelfde vergadering is Nick van Buitenen herbenoemd als bestuurslid (tot 1 december 2022) en voorzitter (tot 1 oktober 2021) van de KNB.

Onderzoek criminaliteit en betrokkenheid notarissen

De regering gaat actiever criminele geldstromen volgen en de rol van financiële dienstverleners daarbij onderzoeken, zoals notarissen. Vandaag is door de Tweede Kamer een motie aangenomen van Michiel van Nispen (SP). De verkenning ‘De achterkant van Amsterdam’ was de aanleiding, een onderzoek van hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp naar de omvangrijke drugsgerelateerde ondermijning […]

Direct boete bij ontbreken energielabel

Vanaf 3 juli 2019 verandert het boetebeleid bij het energielabel voor woningen. De boetebedragen gaan omlaag. Tegelijkertijd krijgen woningverkopers direct een boete als het energielabel ontbreekt. Voorheen was dat een voorwaardelijke geldstraf en kon een verkoper dat nog herstellen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van het […]

Wet aandelen aan toonder op 1 juli in werking

De Wet omzetting aandelen aan toonder gaat 1 juli in. Dit heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt. Aandelen aan toonder zijn hierdoor niet meer anoniem. Aandelen aan toonder van niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen dan alleen nog via een effectenrekening worden verhandeld. Met de invoering van de wet komt een einde aan het bestaan […]

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren donderdag ingediend bij de Tweede Kamer. Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de lidstaten van de Europese Unie […]

Verwerkingstermijn aanvragen afkoopregeling verlengd

De Gemeente Utrecht heeft tijdens de introductieperiode (tot 31 januari) heel veel aanvragen binnengekregen voor afkoop van erfpacht op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017. Hierdoor heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de verwerkingstermijn te verlengen tot 30 juni 2019. Zo is er meer tijd voor een zorgvuldige afhandeling van alle aanvragen. Dit […]

Vacature medewerker Klantenservice Familie & Relatie

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe collega op ons notariskantoor in de binnenstad van Utrecht. Wij zoeken iemand die minimaal 2 dagen per week beschikbaar is en het leuk vindt om administratieve werkzaamheden te verrichten. Je hebt veel contact met klanten, alles om een dossier zo soepel mogelijk te behandelen. Service is ons […]

(Beginnend) notarieel medewerker (24-32 uur per week)

SmartLegal, helder en eenvoudig! Duidelijke producten, heldere taal, eerlijke tarieven en eenvoudige processen. Wij merken dat onze klanten de eenvoud, transparantie en persoonlijke aandacht zeer waarderen en ervaren een toename in het aantal klanten wat SmartLegal weet te vinden. Daarom gaan wij ons team uitbreiden met een notarieel medewerker m/v. SmartLegal is gevestigd in de […]

Kruislingse eigenwoning­schenking duidelijk niet bedoeld door wetgever’

Uit de wetsgeschiedenis blijkt duidelijk dat de wetgever de eenmalig verhoogde schenkbelastingvrijstelling eigen woning niet heeft bedoeld voor kruislingse eigenwoningschenkingen. Het bestuur van de KNB ziet hierin, mede uit het oogpunt van rechtszekerheid, voldoende grond om hieraan als notaris geen medewerking te verlenen en wijst erop dat de Belastingdienst heeft laten weten dergelijke constructies te […]

Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. De Tweede Kamer sprak hier gisteren over. De KNB heeft de minister eerder laten weten dat een algemene volmacht, zoals een levenstestament, bij de notaris uitkomst kan bieden. Tijdens het Algemeen Overleg […]