Artikelen door Richard van Leeuwen

Partneralimentatie van 12 naar maximaal 5 jaar

Partneralimentatie gaat niet langer 12, maar maximaal 5 jaar gelden. De Tweede Kamer nam dinsdag 11 december het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aan. Wel zijn er 3 uitzonderingen. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft 2 jaar stilgelegen. Initiatiefnemers VVD, PvdA en D66 hebben het wetsvoorstel ingrijpend vereenvoudigd. Op de termijn van 5 […]

Geen uitstel beslisdatum van gemeente Utrecht voor erfpachters

Utrechters die erfpachtcanon betalen, krijgen geen extra tijd om te besluiten of ze gebruik willen maken van het afkoopaanbod van de gemeente Utrecht. Dat heeft de rechtbank in een kort geding bepaald. Erfpachters moeten uiterlijk 31 januari laten weten of ze het aanbod van de gemeente accepteren. Stichting Erfpachters Belang Utrecht (SEBU) startte een rechtszaak […]

Huizenmarkt: fors hogere prijzen verwacht in 2018

Op basis van nieuwe berekeningen van de Rabobank komt er een prijsstijging van 8 procent in 2018 en 7 procent in 2019. Concreet betekent dit dat Nederlanders voor een gemiddeld huis in 2019 naar verwachting zo’n € 300.000 moeten betalen. Ook verwacht de Rabobank dat het aantal verkopen licht zal toenemen naar zo’n 250.000 verkopen […]

Eindeloos wachten op erfenis door belastingdienst

Chaos bij de Belastingdienst rond de erfbelasting zorgt ervoor dat mensen maanden langer moeten wachten op hun erfenis. Notarissen die als executeur de erfenis uitvoeren, moeten deze namelijk vasthouden tot ze een definitieve aanslag van de fiscus hebben. Mensen die de erfenis van hun overleden ouders zelf afhandelen, zijn niet veel beter af. Bijna anderhalf jaar […]

Richtlijn melding grensoverschrijdende constructies in werking

De Richtlijn melding grensoverschrijdende constructies is op 25 juni in werking getreden. Volgens deze Europese richtlijn moeten intermediairs als belastingadviseurs, notarissen en advocaten bepaalde grensoverschrijdende constructies melden aan hun belastingautoriteiten. Deze meldingen worden automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van alle andere lidstaten. Intermediairs met een wettelijk verschoningsrecht zoals notarissen kunnen worden uitgezonderd van deze meldingsplicht. Hoewel de […]

Aantal echtscheidingen blijft gelijk

Rechters hebben in 2017 circa 35.000 echtscheidingen afgehandeld. Daarmee is het aantal ten opzichte van 2016 zo goed als gelijk gebleven. Het aantal gezagszaken is wel sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Ongeveer 65 procent van het totaal aantal echtscheidingsprocedures in 2017 was op gemeenschappelijk verzoek. In ongeveer […]

Erfenis naar pastoor, familie maakt bezwaar tegen testament

Nabestaanden van een diepgelovige vrouw kunnen fluiten naar hun geld. Het Gerechtshof heeft bepaald dat het testament van erflaatster geldig is, omdat niet is gebleken dat erflaatster wilsonbekwaam was dan wel dat de pastoor bij het opmaken van dit testament druk heeft uitgeoefend op erflaatster. De Rechtbank oordeelde al eerder ook in het nadeel van de […]

Modelreglement appartementsrechten vastgesteld

Op 6 juni 2018 is het modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten 2018 vastgesteld. De laatste maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het recht zijn hierin meegenomen. Op 6 juni is de akte van vaststelling van het modelreglement ondersplitsing 2018 gepasseerd door notaris Helen Kolster te Rotterdam. Het deel en nummer van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster […]