Artikelen door Richard van Leeuwen

Kosten bij verkoop van je huis

De koper betaalt alleen de kosten die hij maakt voor de aankoop van jouw woning. Zijn er kosten voor de verkoop van je woning, dan moet je die natuurlijk zelf betalen. Denk aan de kosten voor het doorhalen van een hypotheek of het aflossen van een krediet. Kosten koper Bij de aankoop van een woning […]

Wat houdt de verrekening van zakelijke lasten bij de overdracht van een woning in?

Als je eigenaar van een woning bent, dan ontvang je jaarlijks een aanslag van de gemeente en het waterschap voor de betaling van onroerendezaakbelasting, waterschapslasten (tarief gebouwd) en – in sommige gemeenten – ook rioolrecht. Deze zakelijke lasten worden in rekening gebracht aan, en dienen voldaan te worden door, diegene die op 1 januari van […]

Geneeskundige aangelegenheden

Ook voor de medische volmacht kan je één of meer gevolmachtigden aanwijzen. Dit kunnen dezelfde mensen zijn als die je bij de algemene volmacht hebt aangewezen, maar het mogen ook andere personen zijn. Hier wordt doorgaans geen bepaalde volgorde aangehouden, bij medische zaken kan er namelijk sprake zijn van spoedgevallen en dan heb je er […]

Cliëntonderzoek en meldingsplicht

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. […]