Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar, een meidator, gaat samen met partijen op zoek naar een oplossing in een conflict of voor een probleem. Uiteindelijk komt er bij succesvolle mediation een oplossing welke voor alle partijen aanvaardbaar moet zijn.

Wat doet de mediator

Bij mediation gaat het erom de kwaliteit van de interactie, communicatie en besluitvorming te verbeteren, om dus beter naar elkaar te luisteren en beter te kunnen praten over vaak emotionele zaken die zeer belangrijk voor zijn.

De mediator brengt structuur aan in de gesprekken. Zorgt ervoor dat ieder de nodige inbreng kan hebben. Is gericht op de toekomst en het zoeken naar oplossingen door partijen zelf. Er wordt gezorgd voor een veilig klimaat en legt afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation in plaats van de rechter

Door middel van mediation kunt u er zelf voor zorgen dat een probleem opgelost wordt zonder dat er een rechter aan te pas moet komen. Met mediation werk je onder begeleiding van een neutrale onafhankelijke mediator aan een gezamenlijke oplossing waar ieder achterstaat. Er zijn langs deze weg geen verliezers.